Επισκεφθείτε:

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2008

Θέματα νέου φύλλου oikopress

Η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στην οικονομία του υδρογόνου και ο εκδημοκρατισμός
της ενέργειας
Αντιµετωπίζοντας το σύνδροµο εφιάλτη των κλιµατικών αλλαγών την υπερθέρµανση του πλανήτη, η ανθρωπότητα τα επόµενα χρονια έχει ν’αντιµετωπίσει έναν ακόµη εφιάλτη την σταδιακή εξάντληση των ορυκτών καυσίµων (πετρέλαιο – άνθρακες )
Κι αυτό αναγκάζει το πέρασµα της παγκόσµιας οικονοµίας µέσα από τη σκύλα και τη χάρυβδη. Έτσι προκύπτει η ανάγκη για άµεση µετάβαση από τα ορυκτά καύσιµα στις ήπιες µορφές ηλιακής και αιολικής ενέργειας και η αποθήκευση της για λόγους χρηστικότητας σε υδρογόνο.
Η διαδικασία αυτής της µετάβασης συµπίπτει µε τον εκδηµοκρατισµό της ενέργειας µπαίνοντας στο παιγνίδι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών..
Υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας για
Συμπράξεις Δήμων και Οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών
για πράσινες πόλεις-πράσινη επιχειρηματικότητα


Παγκόσμιο Συνέδριο Ηρακλής
και πολιτιστικη επιχειρηματικότητα


Παγκόσµιο Συνέδριο µε θέµα τον Ηρακλή διοργανώνεται από 100 εθελοντικές οργανώσεις την άνοιξη του 2010, µε leader της κοινοπραξίας των ΜΚΟ την Ουνέσκο Πειραιά και Νήσων.
Tο µυθικό πρόσωπο του Ηρακλή είναι ένα από τα µεγαλύτερα brand names στην πολιτιστική επιχειρηµατικότητα τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο.

Εάν εξαιρέσουµε την εµπλοκή της θρησκείας στην τέχνη, και τον θρησκευτικό τουρισµό που αναπτύσσεται µέσα από αυτή την διαδικασία οι µύθοι του Ηρακλή κυριαρχούν στην πολιτιστική επιχειρηµατικότητα.
Πασίγνωστες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και εικονογραφηµένα βιβλία είναι µόνον η µία πλευρά αυτής της επιχειρηµατικότητας, καθώς υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από θεµατικά πάρκα, µουσεία και πολιτιστικούς χώρους που αναφέρονται στο µύθο του Ηρακλή.
Κι αυτά συµβαίνουν στην Αµερική και σε χώρες της Ευρώπης , οπoυ εκεί έχει αναπτυχθεί µια ολόκληρη βιοµηχανία πολιτιστικής επιχειρηµατικότητας στο όνοµα του Ηρακλή κάνοντας την µυθολογία πηγή απεριόριστης νέας µυθοπλασίας και εµπειρίας.

Στην Ελλάδα το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης ακόμη δεν έχουν αντιληφθεί την φλέβα «χρυσού» για την τουριστική αξιοποίηση της ελληνικής μυθολογίας.

Δεν έχουν αντιληφθεί ότι, οι τόποι που αναφέρονται στους αξονικούς ελληνικούς μύθους μπορούν όχι μόνον να θέλξουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον αλλά με τις κατάλληλες επενδύσεις αυτοί οι τόποι να γίνουν λίαν αξιοποιήσιμοι για τον παγκόσμιο εναλλακτικό τουρισμό πολιτιστικής εμπειρίας.
Το πρόγραμμα «Τόποι, μύθοι, άθλοι του Ηρακλή» είναι μια πρόταση που υποστηρίζεται από 20 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 100 περίπου μη κυβερνητικές οργανώσεις και καθώς εξελίσσεται ανοίγει ένα νέο πρότυπο και ορίζοντα τουριστικής προοπτικής.

Συνοπτικά το πρόγραμμα αναφέρεται σε 8 βασικούς άξονες. στο πρόγραμμα
« Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή»
→ → → σελ. 12

Κοινωνική - Πράσινη Οικονομία και Ενεργός Πολίτης

Με επίκεντρο αναφοράς τον ενεργό πολίτη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών η υπερνοµαρχία Έβρου- Ροδόπης διεξάγει στις 17-18 Οκτωβρίου ένα συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη µε πρωτότυπη θεµατική «τον εθελοντισµό την κοινωνική – πράσινη οικονοµία» µε την αιγίδα του Έργου Πολιτών.
√ Πρόκειται για µία πολιτική καινοτοµία στην προσέγγιση της περιφερειακής ανάπτυξης καθώς για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο δίνεται προτεραιότητα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην πράσινη οικονοµία και επιχειρηµατικότητα, µαζί µε µία νέα ελπίδα για την αντιµετώπιση του δηµογραφικου προβλήµατος µέσω ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης.
√ Καινοτοµική είναι επίσης και η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε όλους τους συλλόγους και εθελοντικές οργανώσεις του νοµού για την αξιοποίηση του εθελοντισµού ως κοινωνικού κεφαλαίου προώθησης της επιχειρηµατικής κουλτούρας στην κοινωνική –πράσινη οικονοµία.
√ Σχετικά µε την πρωτοβουλία καθώς έχει εξασφαλίστει µεγάλη κοινωνική συµµετοχή αναµένεται να προκαλέσει σηµαντικές επιδράσεις ‘όχι µόνον σε τοπικό επίπεδο αλλά ως πρότυπο πολιτικής καινοτοµίας και σε πανελλήνια κλίµακα.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η προσέγγιση για θέµατα περιβάλλοντος.
Επτά θεματικές για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό.
Στο στρογγυλό τραπέζι που διοργανώνεται παράλληλα στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε (7) επτά θεµατικές για το περιβάλλον όπου ο εθελοντισµός παίζει σηµαντικό ρόλο ως κοινωνικό κεφάλαιο και προποµπός της πράσινης οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας.
Αυτές οι θεµατικές έχουν ως εξής:

(7) επτά θεµατικές για το περιβάλλον

Ενέργεια και κλιµατικές αλλαγές
Η µετάβαση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα στις ήπιες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Εδώ κρίσιµο σηµείο είναι ο εκδηµοκρατισµός της ενέργειας µε πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
Οικολογική διαχείριση του νερού για την οικοανάπτυξη
Π.χ. ταµιευτήρες νερού, αρδευτικά συστήµατα µε έργα υποδοµής και δίκτυα που αντιµετωπίζουν φαινόµενα ερηµοποίησης και εξασφαλίζουν πράσινα βιολογικά προϊόντα, µε έργα υποδοµής και δίκτυα που αντιµετωπίζουν φαινόµενα ερηµοποίησης και εξασφαλίζουν
Δάση και φυσικό περιβάλλον - οικοσυστήµατα και βιοποικιλότητα
Η προσέγγιση της οικοπροστασίας άγριας πανίδας, χλωρίδας ως προϋποθέσεις για τον οικοτουρισµό και την οικοανάπτυξη.
Ανακύκλωση – πρώτων υλών και προϊόντων
Τεχνολογίες ανακύκλωσης και επιχειρηµατικότητα καθώς θα αναφερθούν πρακτικές πως µπορεί να διευκολύνει ο εθελοντισµός στην συγκοµιδή απορριµµάτων και πρώτων υλών π.χ. χαρτιού, αυτοκινήτων, µπαταριών κ.τ.λ.
Πράσινες πόλεις – βιοκλιµατικά κτίρια – πράσινες προµήθειες
Οι πράσινες πόλεις ως όραµα και ζήτηµα συνειδητότητας του ενεργού πολίτη προκειµένου να εφαρµοστούν πολιτικές για πράσινα βιοκλιµατικά κτίρια- πράσινες στέγες κ.τ.λ.
Περιβάλλον υγεία και διατροφή
Η αναγνώριση του περιβάλλοντος ως παράγοντα ρυθµιστή της υγείας µε µια σειρά από καλές πρακτικές µε τις οποίες οι ενεργοί πολίτες µπορούν να θεσµοθετήσουν µέσα από συλλογικές ενέργειες και δράσεις µε αντικείµενο την υγιεινή διατροφή και κατοικία.
Πράσινη επιχειρηµατικότητα
Η πράσινη επιχειρηµατικότητα ορίζεται από τη χρήση στις νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και από συνθήκες βιολογικής ισορροπίας µε οικοσυστήµατα και ανακύκλωση προϊόντων και πρώτων υλών.
Σύµφωνα µε τις παραπάνω θεµατικές οι επενδύσεις σε πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες βρίσκει πλέον ένα πρόσφορο έδαφος για ν’ αποδώσουν, και να δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και προστιθέµενη αξία σε κάθε περιοχή παράλληλα µε την εξασφάλιση των απαιτούµενων επενδύσεων προς αυτό το σκοπό.
Β.Τ.. Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008

Πρόσκληση συμμετοχής στη Γιορτή Περιβάλλοντος- Οικοπελοπόννησος 2008

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 24 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΚ 20100
Τηλ. 27410 20393
Φαξ 27410 72386
Ιστολόγιο: hrakleiaeak.blogspot.com
e- mail: hrakleia.eak@gmail.com
τηλ. Επικοινωνίας
Ευάγγελος Σπινθάκης 6978022875
Σταυρούλα Χρόνη 6936626696

ΘΕΜΑ: πρόσκληση συμμετοχής στη
ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
10-11-12 Οκτωβρίου 2008.


Η «Ηράκλεια Ένωση Αργολίδας-Κορινθίας» ιδρύθηκε το Μάιο του 2007 από τις εξής μκο:• «Απία Φύση» με έδρα το Αργολικό Μιδέας,
• «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΕΙΩΝ» με έδρα την Ξυλοκέριζα Κορίνθιας,
• ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, με έδρα την Κόρινθο
• Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Κορινθίας, με έδρα την Κόρινθο
• Σύλλογο για την Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων με έδρα την Αρχαία Νεμέα
• Πολιτιστικό Σύλλογο Δήμου Νεμέας, με έδρα την Αρχαία Νεμέα
με σκοπό να συνενώσει μκο και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην περιφέρειά μας σε κοινούς στόχους σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά γεγονότα.

Οι οργανώσεις που απαρτίζουν την Ηράκλεια ΕΑΚ συμμετέχουν ήδη στο μεγάλο πολιτιστικό οικοτουριστικό πρόγραμμα «Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή».
Η Ηράκλεια ΕΑΚ έχει ήδη λάβει μέρος ως συνδιοργανωτής της έκθεσης για το περιβάλλον «Ελλάδα το Σπίτι μας» που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Συντάγματος από 17 έως 20 Ιανουαρίου 2008, με οργανωτή τον κρατικό οργανισμό για τον εθελοντισμό «Έργο Πολιτών» και 50 άλλες ΜΚΟ, υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Δήμου Αθηναίων.

. Με αυτό το πνεύμα η Ηράκλεια Ένωση Αργολίδας-Κορινθίας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει το τριήμερο 10- 11-12 Οκτωβρίου 2008 στα Περιβολάκια, (κεντρική πλατεία της Κορίνθου), τη ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008, τιμώντας τα 150 χρόνια της πόλης.

Καλεσμένοι ως εκθέτες είναι οι εξής φορείς:• Οικολογικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών που δραστηριοποιούνται για το περιβάλλον κατά προτεραιότητα στην Πελοπόννησο και στον Κορινθιακό κόλπο.
• Περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων που αναπτύσσουν οικολογική δράση.
• Πράσινες επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα από την Πελοπόννησο (ανακύκλωση, παραγωγή-εμπορία βιολογικών προϊόντων, ήπιες μορφές ενέργειας, πράσινες στέγες, οικοτουρισμός-αγροτουρισμός).

Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008,
τελεί υπό την αιγίδα:
• της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας,
• του Δήμου Κορινθίων
• του Κρατικού Οργανισμού για τον Εθελοντισμό «Έργο Πολιτών»
Και υποστηρίζεται από:
• το Κέντρο Νέων Κορινθίας
• το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τ.Τ. Κορινθίας.
• Την Πρωτοβουλία πολιτών «Στην Κόρινθο με το ποδήλατο»
Παράλληλα επιδιώκουμε την κάλυψη της δαπάνης της Γιορτής από πράσινες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

Σκοπός της ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2008:Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ζητήματα οικοπροστασίας και οικοανάπτυξης.

Στόχοι:
• Κοινωνικός στόχος. Η παρακίνηση των πολιτών να υιοθετήσουν συνήθειες φιλικές προς το περιβάλλον και να συμμετέχουν σε δράσεις για την προστασία του.
• Πολιτικός στόχος. Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών για να καταστεί ικανή να επηρεάσει τις πολιτικές της πολιτείας και των Ο.Τ.Α. για το περιβάλλον.
• Αναπτυξιακός στόχος. Η ενημέρωση των οργανωμένων δυνάμεων της κοινωνίας των πολιτών για τα χρηματοδοτικά, νομικά και άλλα εργαλεία που παρέχονται. για δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος.
• Οικονομικός στόχος. Η γνωριμία του κοινού με την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Δράσεις
• Έκθεση υλικού από τους συμμετέχοντες.
• Συναντήσεις εργασίας (workshop) ανά θεματική ενότητα.
• Σύσταση δικτύου επικοινωνίας, πληροφόρησης και κοινής δράσης των οικολογικών οργανώσεων.
• Δρώμενα και περιβαλλοντικά παιχνίδια από εθελοντές του Κέντρου Νέων Κορινθίας, του Λούνα Παρκ της ΕΕΑΑ και του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ΤΤ Κορινθίας.
• Επίδειξη συστημάτων κομποστοποιήσης και μηχανημάτων θρυμματισμού κλαδιών και φύλλων
• Επιδίωξη για την υπογραφή μνημονίου μεταξύ του Δήμου Κορινθίων των SUPERMARKET και του Εμπορικού Συλλόγου, για την σταδιακή αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας.
• Διαγωνισμός κατασκευής οικολογικής πάνινης τσάντας για τα ψώνια, από τους μαθητές των Δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν στην γιορτή- Απονομή 6 βραβείων.
• Ποδηλατικός περίπατος στην Κόρινθο.
• Προβολή μηνυμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και μέσω των ηλεκτρονικών μμε.
• Μουσική συναυλία.

Κάθε εκθέτης θα έχει στη διάθεσή του ένα τραπέζι διαστάσεων 1,20Χ75 εκ. για την παρουσίαση των υλικών του σε εξωτερικό αλλά καλυπτόμενο χώρο. Παράλληλα οι εκθέτες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να συμμετάσχουν και ως εισηγητές στις εξής δημόσιες συναντήσεις εργασίας που θα πραγματοποιούνται παράλληλα με την έκθεση και στον ίδιο χώρο, με τις εξής θεματικές ενότητες:
• διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση,
• διαχείριση υδάτων,
• Κορινθιακός και Αργολικός κόλπος,
• ρόλος των μκο στην προστασία του περιβάλλοντος,
• πράσινη επιχειρηματικότητα

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εισηγητών είναι η αποστολή στην Ηράκλεια ΕΑΚ ως την 1η Οκτ. 2008, συντόμου σημειώματος για την εισήγησή τους (έως 300 λέξεις). Τα σημειώματα αυτά θα αξιοποιηθούν για την σύνταξη κοινού ψηφίσματος που θα επεξεργαστεί η Ηράκλεια ΕΑΚ ώστε να εγκριθεί επί τόπου.

Το όλο γεγονός πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας, της Αργολίδας και της Πελοποννήσου και στην προβολή καλών πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη και θα ευαισθητοποιήσει το Κοινό για την οικοπροστασία και την οικοανάπτυξη.

Παρακαλούμε να απαντήσετε αν η οργάνωσή σας επιθυμεί να συμμετάσχει το συντομότερο, και όχι μετά από την 20η Σεπτ. 2008, αποστέλλοντας στην Ηράκλεια ΕΑΚ με e-mail ή φαξ το συνημμένο δελτίο συμμετοχής. Σημειώστε πως έχουμε φροντίσει για τη δωρεάν διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία της πόλης όσων έλθουν από μακριά καθώς και για την κάλυψη μέρους της διατροφής.
Με την ελπίδα ευόδωσης της συνεργασίας μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.Με Εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΑΚ
ο πρόεδρος
Ευ. σπινθάκης.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2008

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ - http://www.erymanthos.gr"ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ"

Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Δίκτυο πολιτιστικών συλλόγων και περιβαλλοντικών οργανώσεων των ορεινών περιοχών Ηλείας, Αχαΐας, Αρκαδίας

Γ΄ Σεπτεμβρίου 69, Αθήνα, 10433,

Τηλ. - Fax 2108226562,

E-mail: info@erymanthos.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Λειτουργεί ως δίκτυο των 30 συλλόγων της ευρύτερης ορεινής περιοχής Ηλείας, Αχαϊας, Αρκαδίας.
· Πεδίο δράσης του φορέα είναι οι Δήμοι Λαμπείας, Φολόης, Λασιώνας, Πηνείας, Αροανίας, Φαρρών, Τριταίας, , Παϊων, Λευκασίου, Κοντοβαζαίνης, Κλείτορος και κοινότητας Καλετζίου

· Συντονίζει την εθελοντική δραστηριότητα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

· Λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης και συμβουλευτικής των άνω Δήμων και των συλλόγων της περιοχής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού.

· Στα πλαίσια αυτά έχει πραγματοποιήσει ειδικές εκδόσεις, βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια κ.τ.λ.

· Μόνον μέσα στο 2005 έχει εκπονήσει και καταθέσει 15 Μελέτες και τεχνικά δελτία για Δήμους και Συλλόγους για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού.

Οι μελέτες αυτές αναφέρονται:

· Στην ανάδειξη και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
· Στη δημιουργία υποδομών για τον εκσυγχρονισμό των μεγάλων ζωοεμποροπανηγύρεων της περιοχής σε εκθέσεις οικοτουρισμού, αγροτουρισμού και σύγχρονους θεσμούς μεγάλων επικοινωνιακών και πολιτιστικών γεγονότων.
· Στη δημιουργία οικοτουριστικών διαδρομών.
· Στις υποδομές για τις παραποτάμιες δραστηριότητες rafting, καγιακ.
· Στη δημιουργία ξενώνων και καταλυμάτων.


Αυτή την περίοδο προγραμματίζει:

· Καινοτομική πρόταση στο πρόγραμμα INTERREG για τον πολιτισμό και το περιβάλλον και δύο ολοκληρωμένα προγράμματα στο Δήμο Πηνείας και Αροανίας για τον οικοτουρισμό.

· Την διοργάνωση Σεμιναρίων με θέμα: παραδειγματικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στον οικοτουρισμό.

Μελέτες που έχουν υποβληθεί για το 2005

1. Δήμος Πηνείας (αναπτυξιακή επιχείρηση του Δήμου)

2. Ομοσπονδία Πηνείας – Ωλένης (υποδομές για την έκθεση οικοτουρισμού και πολιτιστικού τουρισμού στο τζαμί)

3. Δήμος Λασιώνας (υποδομές για χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων)

4. Ιδιώτης για καταλύματα, 14 κλίνες (στο Δήμο Λαμπείας)

5. Δήμος Αροανίας (προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων)

6. Μη κυβερνητική οργάνωση Ερύμανθος

7. Σύλλογος Καμενιανών (Λαογραφικό Μουσείο)

8. Ιδιώτης για κατάλυμα (18 κλίνες)

9. Ιδιώτης για παραδοσιακή ταβέρνα

10. Ένωση Συλλόγων Δήμου Κοντοβάζαινας (για την προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής)

11. Πολιτιστικό Κέντρο Βαλτεσινίκου (ανακαίνιση παραδοσιακού κτιρίου)

12. Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλτεσινίκου (υποδομές πολιτιστικών εκδηλώσεων "τ' αλώνισμα"

13. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για τα ποτάμια της περιοχής

14. Στον ΕΟΤ για το φυσικό πάρκο του Ερυμάνθου

15. Στη Νέα Γενιά - από την ομάδα Νέων του Ερυμάνθου (οικοτουριστική διαδρομή στα μονοπάτια των άθλων του Ηρακλή)

Σημειώνουμε ότι όλα αυτά που έγιναν μέσα στο 2005 έγιναν χωρίς καμία επιχορήγηση από το Κράτος αλλά κυρίως την εθελοντική προσφορά των στελεχών του.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ε.Π.Ε.Κ. – Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας

Ε.Π.Ε.Κ. – Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας – http://www.korinthorama.gr/epek Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (Ε.Π.Ε.Κ.), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία,
ιδρύθηκε το 1998.
Τα μέλη της ΕΠΕΚ είναι:

Ευάγγελος Σπινθάκης πολιτικός επιστήμων
Μάριος Ασημακόπουλος γεωλόγος
Μαρία Τσιάντη φιλόλογος
Παρασκευάς Νταβαρίνος αρχαιολόγος
Χρήστος Κελλάρης τοπογράφος - μηχανικός
Ανθή Οικονόμου φιλόλογος
συνεργάζεται η Μαργαρίτα Σπηλιοπούλου πολιτικός επιστήμων
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο. – Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο. – Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων – http://www.pandoiko.gr Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων είναι Σωματείο, του οποίου τα μέλη είναι οικολογικές οργανώσεις. Η έδρα του Δικτύου είναι ο Βόλος, όπου και βρίσκονται τα γραφεία του Δικτύου και η γραμματεία. Σήμερα το Δίκτυο έχει ως μέλη 75 οργανώσεις, κατανεμημένες στο σύνολο σχεδόν της επικράτειας, και πολλές συνεργαζόμενες. Το Δίκτυο εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των Οικολογικών Οργανώσεων της Ελλάδας. Η δημιουργία του Δικτύου ήταν μακρά και επίπονη. Για να πραγματοποιηθεί η καταστατική του συγκρότηση, τον Ιούνιο του 1998 στο Βόλο, προηγήθηκαν, με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων - Υγροτόπων, συνέδρια στο Φανάρι Κομοτηνής (1991), Σιδηρόκαστρο Σερρών (1992), Βέροια (1993), Ηγουμενίτσα (1994), Χρυσούπολη Καβάλας (1994), Αγρίνιο-Μεσολόγγι (1995) και Αθήνα (1996), μέχρι να καταφέρουν οι οικολογικές οργανώσεις να αποκτήσουν κοινή γλώσσα και προοπτική. Το Συνέδριο του 1995 εξέλεξε για πρώτη φορά Επταμελή Γραμματεία και την εξουσιοδότησε να υλοποιήσει τις αποφάσεις του. Στη συνέχεια το 7ο Συνέδριο, το Νοέμβριο του 1996 στην Αθήνα, εξέλεξε νέα Επταμελή Γραμματεία της οποίας διηύρυνε τις αρμοδιότητες. Το 8ο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 24-26 Οκτωβρίου 1997, με οργανωτή την Οικολογική Εταιρεία Έβρου, εξέλεξε νέα Επταμελή Γραμματεία και αποφάσισε το Πανελλήνιο Δίκτυο να προχωρήσει στην καταστατική του συγκρότηση. Καθορίστηκαν οι βασικές καταστατικές αρχές του Δικτύου και ανατέθηκε στην Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας η διοργάνωσή του 9ου Συνεδρίου στις 4-5 Απριλίου 1998 στο Βόλο. Στο Συνέδριο του Βόλου ψηφίστηκε το καταστατικό του Δικτύου, το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα από το Κράτος τον Ιούνιο του 1998.

Μετά την καταστατική του συγκρότηση, το Δίκτυο άρχισε, μέσα από τα επόμενα Συνέδριά του όπως αυτό της Πάτρας και της Λαμίας, να διαμορφώνει θέσεις για διάφορα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα άρχισε και η συντονισμένη δράση του Δικτύου και των οργανώσεών του, για την προστασία του περιβάλλοντος. Η δράση αυτή γίνεται με διάφορους τρόπους και φυσικά και με ενέργειες έντονου χαρακτήρα (ακτιβισμός). Σημαντική είναι πάντα η βοήθεια και η συνεργασία πολιτών και άλλων φορέων στην προσπάθεια αυτή. Η προσπάθεια του Δικτύου βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και αναβάθμιση. Εκτιμούμε ότι έχει γίνει μια πολύ καλή αρχή και υπάρχουν οι καλύτερες προοπτικές, ώστε οι ελληνικές οικολογικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται να μπορέσουν να πετύχουν το μέγιστο βαθμό συνεργασίας, συντονισμού, δράσης και αποτελεσματικότητας.

Οι οργανώσεις του Δικτύου δίνουν καθημερινές μάχες για την προστασία και την υπεράσπιση του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οργανώσεις-μέλη του συντονισμένες με το Δίκτυο δίνουν επίσης άλλους αγώνες. Οι προσπάθειες, σε διεθνές επίπεδο, δίνονται και μέσα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος, του οποίου το Δίκτυο είναι μέλος, αλλά και σε συνεργασία με άλλες διεθνούς και εθνικού επιπέδου οργανώσεις του εξωτερικού. Αργά και σταθερά, το Δίκτυο καθιερώνεται στο εθνικό επίπεδο ως ένας αντιπροσωπευτικός και αξιόπιστος φορέας προστασίας του περιβάλλοντος. Το Δίκτυο είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός οικολογικός οργανισμός στην Ελλάδα. Πρέπει βεβαίως παράλληλα να γίνεται κατανοητό ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση του συνόλου των πολιτών και Συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας.

Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

ΕΔΡΑ – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

ΕΔΡΑ – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων – http://www.edra-coop.gr
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΦΟΡΕΑ : Δήμοι Δυτ. Αθήνας
ΕΔΡΑ ΦΟΡΕΑ: Δήμος Περιστερίου
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γαστούνης & Γουμενίτσης 14, Περιστέρι, Τ.Κ. 12131

ΤΗΛ/ΦΑΞ: 210-5913826 / 210-5913724
ΦΑΞ: 210-5913826

Ε-ΜΑΙ L : edra@asda . gr
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www . edra - coop .gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001

Ο Κοινωνικός Φορέας Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. “ΕΔΡΑ”, αποτελεί μια Μονάδα Ψυχικής Υγείας , που αναπτύσσει δραστηριότητες στην κοινότητα πάνω σε θέματα υγείας (αποκατάστασης-επανένταξης), καθώς και πρόληψης - αγωγή υγείας

Το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται αποτελείται από :
εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
εθελοντές από Ελλάδα και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
εξωτερικούς συνεργάτες (στην ανάπτυξη προγραμμάτων)Οι ειδικότητες που καλύπτουν το όλο έργο είναι:

Ψυχολόγοι
Κοινωνικός Λειτουργός
Φυσιοθεραπευτής
Εργοθεραπευτές
Λογοθεραπευτής
Ειδικοί Παιδαγωγοί
Κοινωνικοί Φροντιστές
Ψυχίατρος
Νοσηλευτές
Διοικητικό- Οικονομικό προσωπικό


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
-Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης με φιλοξενία 15 ατόμων στο Δ. Ιλίου, με την ονομασία “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ι”
-Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης με φιλοξενία 10 ατόμων στο Δ. Περιστερίου, με την ονομασία “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΙ”
-Μονάδα Κοινωνικής- Προεπαγγελματικής Αποκατάστασης , στο Δ. Περιστερίου με την ονομασία “ Art of More ”
-Μονάδα για την αποκατάσταση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες ,στο Δ. Περιστερίου με την ονομασία “ΠΝΟΗ”
-Μονάδα Εναλλακτικών θεραπειών & Δράσεων στο Δ. ΙλίουΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
-Ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Κοινωνικών Φορέων και Φορέων Υγείας των Δ. Δυτ. Αθήνας (συμμετέχουν 25 φορείς) με την ονομασία “ΝΕΑ- ΠΟΛΙΣ” -Μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου “ΠΡΑΞΙΣ” σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) -Μέλος του Συλλόγου -Οικογενειών με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα Ψυχικής Υγείας , με την ονομασία ΣΟΨΥ ,καθώς και μέλος της Συνομοσπονδίας ΠΟΣΟΨΥ -Μέλος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΟργανώσεωνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ
-Θεατρική Ομάδα ,στον Δ. Ιλίου, για άτομα με ψυχικά προβλήματα
- Ομάδα Φωτογραφίας , στον Δ. Περιστερίου, για άτομα με ψυχικά προβλήματα
- Συμμετοχή –Διοργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με Νοητική Υστέρηση και Ψυχικά προβλήματα (ετήσια παναττική αθλητική διοργάνωση)
- Ομάδα Χοροθεραπείας
- Ομάδα Παραδοσιακών Χορών που συμμετέχει στα πολιτιστικά της UNESCO
- Ποδοσφαιρική Ομάδα με συμμετοχή σε διεθνής διοργανώσεις ποδοσφαίρου (Παρα Μουντιάλ – Γερμανία)ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΧΩΡΟ
-Διοργάνωση ετήσιων Ημερίδων-Συνεδρίων (έχουν οργανωθεί μέχρι σήμερα 4)
- Επιστημονικές Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Ημερίδες
- Έκδοση Περιοδικού για θέματα Ψυχικής Υγείας με διακριτικό τίτλο “ΑΛΜΑ”, τιράζ 2.500 φύλλων
- Δημιουργία Ιστοσελίδας ( www . edra - coop .gr ), με Ανοικτό Κοινωνικό Φόρουμ για θέματα Ψυχικής υγείαςΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
-Συμμετοχή στα προγράμματα της Γ. Γ. Νέας Γενιάς, ανταλλαγές εθελοντών με άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες
- Ενεργοποίηση Εθελοντών για στήριξη προγραμμάτων του ΦορέαΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
-Ο Φορέας “ΕΔΡΑ” , λειτουργεί ως εκπαιδευτικό κέντρο πρακτικής άσκησης για επαγγελματίες που θα εργασθούν σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σε συνεργασία με Ιδιωτικά και Δημόσια Κ.Ε.Κ.
- Δέχεται για πρακτική άσκηση Φοιτητές Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι ( Σχολή Κοιν. Εργασίας- Πάντειο Πανεπιστήμιο , Σχολή Εργοθεραπείας, κ.λ.π)
- Αναπτύσσει εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού
- Προγράμματα για Εκπαιδευτικούς Α΄ βαθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα Ψυχικής Υγείας και Μαθησιακών ΔυσκολιώνΕYΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σχέδιο Δράσης για Αποκατάσταση Ατόμων με Ψυχιατρικά Προβλήματα στο Δ. Περιστερίου
Σχέδιο Δράσης για Αποκατάσταση Ατόμων με Ψυχιατρικά Προβλήματα στο Δ. Ιλίου
Κοινωνία της Πληροφορίας για δημιουργία Πύλης σε σχέση με ¨Ατομα ΑΜΕΑ
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
Πρόγραμμα “ΦΑΕΘΩΝ” με τους Δήμους Ιλίου-Αγ. Αναργύρων-Πετρούπολις, για τις εξαρτήσεις
Με άλλους φορείς για θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα και νοητική υστέρησηΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διοργάνωση Τουρνουά 5χ5 , για εργαζόμενους σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Θεατρική ομάδα , ανοικτή στην Κοινότητα
Έκδοση Ενημερωτικών Φυλλαδίων για Θέματα Υγείας
Εκδόσεις βιβλίων και Σημειώσεων / Βιβλίο Ποίησης «Η Διαδρομή της Ηλιαχτίδας» από άτομα που διαμένουν στην κοινότητα και ψυχιατρικά ιδρύματα
Συμμετοχή και συνδιοργάνωση ενημρωτικών εκδηλώσεων με περίπτερα για την Ψυχική Υγεία ( Europsy – Φεστιβάλ Ψ- κ.λ.π)
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

E.Ε.Π.Φ. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

E.Ε.Π.Φ. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης – http://www.eepf.gr Η ΕΕΠΦ είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1951 και λειτουργεί ως μη-κερδοσκοπικό σωματείο.

Η ΕΕΠΦ συνετέλεσε στη δημιουργία των περισσοτέρων Εθνικών Δρυμών, των υγροτόπων διεθνούς σημασίας Ramsar και πολλών άλλων προστατευομένων περιοχών. Πρωτοστάτησε, επίσης, στις προσπάθειες προστασίας απειλουμένων ειδών.

Η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σήμερα σε τέσσερις άξονες:

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Προγράμματα Προστασίας της Φύσης
Παρεμβατική Προστασία
Γενικότερη Ευαισθητοποίηση του κοινού
Για να επιτελέσει την αποστολή της, η ΕΕΠΦ βασίζεται σε εκτεταμένο δίκτυο εθελοντών και σε συνδρομές και δωρεές μελών, χορηγίες ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και, για συγκεκριμένα προγράμματα προστασίας της Φύσης, σε κρατική και διακρατική οικονομική ενίσχυση.

Η ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) και το Centre Naturopa του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι επίσης μέλος σημαντικών διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών: IUCN, EEB, ECNC, EUCC και άλλων. Συνεργάζεται στενά με άλλες Ελληνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς του Δημοσίου.

Για το έργο της έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ίδρυμα Ford.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ελλάδα Καθαρή

Ελλάδα Καθαρή – http://www.cleanupgreece.org.gr
Η «Ελλάδα Καθαρή» είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός φορέας με έδρα την Αθήνα, που δραστηριοποιείται από το 1993, με σκοπό τη βελτίωση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης, μέσω της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης του ελληνικού κοινού σε θέματα περιβάλλοντος.

Συμμετέχει σε δραστηριότητες της πρωτοβουλίας «Clean up the World» και αποτελεί επίσημο μέλος του Mediterranean Action Plan του προγράμματος περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ειδικότερος στόχος της «Ελλάδα Καθαρή» είναι να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, να αλλάξει την υπάρχουσα συμπεριφορά ως προς τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να αποτραπεί η εξάντληση των φυσικών πόρων και η καταστροφή του περιβάλλοντος και να ενεργοποιήσει τους πολίτες σε ένα νέο τρόπο ζωής που όχι απλώς θα σέβονται το περιβάλλον, αλλά θα θεωρούν την προστασία του ως πρωταρχικό τους μέλημα.

Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες της Ελλάδα Καθαρή καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δράσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της σημερινής περιβαλλοντικής κατάστασης της χώρας μας. Το έργο της επικεντρώνεται σε τρεις τομείς δράσης. Στον τομέα των εθελοντικών προγραμμάτων, στον τομέα της έρευνας, και στον τομέα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης – www.ecorec.gr
Ταυτότητα ΟΕΑ
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται από το 1990 με τα θέματα της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών και άλλων αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας και της προώθησης της βιωσιμότητας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Οι στόχοι

Μείωση και περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων

Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων & ενέργειας

Οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων μείωσης, αξιοποίησης & ανακύκλωσης αποβλήτων

Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση πολιτών

Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση

Αναπτυξιακή βοήθεια για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων


Τα μέλη

Περιβαλλοντολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Μηχανικοί, Ερευνητές κ.α., οι περισσότεροι με ειδικές σπουδές και ειδικότητες σχετικές με τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και γενικότερα ευαισθητοποιημένοι πολίτες.


Η διοίκηση

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης διοικείται από 3μελή επιτροπή: Πρόεδρο, Διαχειριστή και Ταμία.


Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων

Πρόγραμμα LIFE Environment: «Ας Ξεκινήσουμε την Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στις Μεσογειακές Χώρες»
Πρόγραμμα LIFE Environment: «Βιώσιμη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ελλάδα»
Πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ: «Κριτική Στάση των νέων απέναντι στην κατανάλωση»
Τοπικές Πρωτοβουλίες Προώθησης της Απασχόλησης σε περιοχές ή και τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας
Πρόγραμμα ADAPT: «Προσωπικό διαχείρισης και αναβάθμισης ακτών- BEACH STAFF»
Πρόγραμμα LIFE Τρίτες Χώρες: «Ανακύκλωση Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο»


Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Ανακύκλωσης

Από το 1990 έως το 1994 η Ο.Ε.Α. υλοποίησε πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης με τη λειτουργία του «ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ». Αυτό το πρόγραμμα ανακύκλωσης ήταν το πρώτο μέχρι τότε που απευθυνόταν στο ευρύ κοινό του λεκανοπεδίου της Αθήνας για να συλλέξει χαρτί και αλουμίνιο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και ευαισθητοποιήθηκαν περισσότεροι από 100.000 πολίτες. Με το πρόγραμμα αυτό αποκτήθηκε στην πράξη πολύτιμη εμπειρία, αφού διαπιστώθηκαν και αντιμετωπίσθηκαν όλα τα προβλήματα οργάνωσης και υλοποίησης ανάλογων προγραμμάτων.


Επιστημονική Δραστηριότητα

Συμμετοχή σε Συνέδρια—Ημερίδες
Εκπρόσωποι της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης έχουν συμμετάσχει ως ομιλητές σε δεκάδες συνέδρια, ημερίδες ή σεμινάρια.

Επεξεργασία αφιερωμάτων στο περιοδικό ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Σε κάθε τεύχος του περιοδικού περιλαμβάνεται ένα αφιέρωμα για μια θεματική ενότητα που σχετίζεται με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Τα αφιερώματα αυτά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα έρευνας της Ο.Ε.Α.

Τεκμηρίωση πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωση συμβάλει στην τεκμηρίωση πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων στο εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ συνεργάζεται με φορείς και δίκτυα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενο τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.


Προγράμματα & Δράσεις Ενημέρωσης

Εκστρατείες ενημέρωσης πανελλαδικής κλίμακας
Από το 1994 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες εκστρατείες ενημέρωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, ιδιαίτερα για τον περιορισμό της ρύπανσης από απορρίμματα. Γεωγραφικά καλύφθηκαν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδος. Στις εκστρατείες ενημέρωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 450.000 πολίτες. Το 1995 πραγματοποιήθηκε εκστρατεία σε 17 πόλεις με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση, με την υποστήριξη του ΤΗΕ BODY SHOP.

Συνεργασία με δήμους και νομαρχίες σε προγράμματα ενημέρωσης
Συγκεκριμένα προγράμματα ενημέρωσης που χρηματοδοτήθηκαν από τις Νομαρχίες Κεφαλλονιάς, Σάμου, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας και πολλές άλλες συνεργασίες (ημερίδες, ενημερώσεις σε σχολεία, εκδηλώσεις) με διάφορους Δήμους της Χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Δήμοι: Αθηναίων, Χαλανδρίου, Πάτρας, Λάρισας, Χαλκίδας, Αιγίου, Ηρακλείου, Χανίων, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης, Βόλου, Κοζάνης, Ρόδου κ.α.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενημέρωσης
Η Ο.Ε.Α. υλοποίησε το 1993 πρόγραμμα ενημέρωσης στο πλαίσιο προγράμματος για την "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Αποκορώνου, Χανίων" (Παν/μιο Αιγαίου - WWF Eλλάς - Χρηματοδότηση XI Γεν. Δ/νση Ε.Ε.). Επίσης, συμμετείχε (1998-1999) σε συνεργασία με άλλους εταίρους από Ελλάδα, Γερμανία και Δανία, στο διακρατικό πρόγραμμα ADAPT, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το Υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα στόχευε στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων και ειδικότερα για την Ελλάδα στην εκπαίδευση προσωπικού συγκεκριμένων δήμων για την προστασία, αναβάθμιση και καθαρισμό παράκτιων περιοχών.


Συνεργασία με Ο.Τ.Α, ιδιωτικούς φορείς κ.α.

Με όλους σχεδόν τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που εκπονούν ή υλοποιούν κάποια προγράμματα ανακύκλωσης στις περιοχές τους έχει υπάρξει συνεργασία - συμβουλευτική υπηρεσία - για την ενίσχυση των προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Δήμοι Χανίων, Βόλου, Κοζάνης, Τρικάλων, Π. Ψυχικού, Καλαμάτας, Ιωαννίνων, Χαλκίδας, Ελευσίνας, Ν. Σμύρνης, Αγ. Δημητρίου, ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., ο ΟΤΑ Μείζονος Θεσ/νικης, κ.α..
Η Ο.Ε.Α. έχει συνεργασθεί με τον ελληνικό Υαλουργικό Σύνδεσμο, την Ελληνική Εταιρεία Αλουμινίου, το Σωματείο Εμπόρων Παλαιού Χάρτου, και πολλές ιδιωτικές εταιρίες, γραφεία, τράπεζες, πρεσβείες, υπηρεσίες κ.λπ. για την προώθηση της ανακύκλωσης.


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις με ειδικό εποπτικό υλικό περιβαλλοντικού περιεχομένου (σλάιντς και διαφάνειες) σε περισσότερα από 3.500 σχολεία και 500.000 μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων. Οι συνεργάτες της Ο.Ε.Α. έχουν συστηματική και στενή συνεργασία με υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε πολλούς νομούς και σχολεία της χώρας. Επίσης, η Ο.Ε.Α. με τη πολυετή εμπειρία της έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση πολλών εκπαιδευτικών ημερίδων, εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων.

Οι Συναντήσεις με την Ανακύκλωση
Το 1992 διοργανώθηκε η πρώτη “Συνάντηση με την Ανακύκλωση” στο Άλσος Ν. Σμύρνης, σε συνεργασία με τον Δήμο Ν. Σμύρνης. Σε αυτή συμμετείχαν πολλά σχολεία που παρακολούθησαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Ο.Ε.Α. τη σχολική χρονιά 1991-92. Αντίστοιχα, το 1992 η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" πραγματοποιήθηκε στη Ρεματιά του Χαλανδρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Χαλανδρίου. Στις δύο πρώτες "Συναντήσεις με την Ανακύκλωση" τα σχολεία που συμμετείχαν παρουσίασαν τις δραστηριότητές τους σχετικά με τα σκουπίδια και την ανακύκλωση με κατασκευές από "άχρηστα υλικά", κείμενα, θέατρο, μουσική, χορευτικά, φωτογραφίες, ζωγραφική, δράσεις - happening κ.λπ. Το 1994 η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" έγινε σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθήνας, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Τις επόμενες δύο χρονιές η "Συνάντηση με την Ανακύκλωση" έγινε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο της Έκθεσης Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως. Το 1995 η Συνάντηση περιελάμβανε διαγωνισμό ζωγραφικής και κατασκευών από "άχρηστα" υλικά και το 1996 διαγωνισμό κόμικς με θέμα τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παν. Αιγαίου—ΕΠΕΑΚ
Η Ο.Ε.Α. Συνεργάζεται συστηματικά με σχολεία, ως εξωτερικός συνεργάτης στα πλαίσια των Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε προγράμματα και δράσεις σχετικές με τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης και Αξιοποίησης Α.Ε. Και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με στόχο να συμμετάσχουν ενεργά οι ίδιοι αλλά να παρακινήσουν και τους γονείς και φίλους του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών που πραγματοποιείται στους Δήμους τους. Μέχρι τις αρχές του 2006, παρακολούθησαν ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης όλα σχεδόν τα σχολεία των Δήμων Μελισσίων, Κηφισιάς, Ν. Ψυχικού, Αμαρουσίου, Πεύκης, Βριλησσίων, Λυκόβρυσης, Χαλάνδρι, Φιλοθέη, Νέας Ερυθραίας, και Κοιν. Άνοιξης. Συνολικά το πρόγραμμα παρακολούθησαν περίπου 14500 παιδιά, 600 εκπαιδευτικοί ενώ υπολογίζεται ότι το μήνυμα της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας έφθασε σε περίπου 26.500 γονείς και συγγενείς των μαθητών.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης στο Δήμο Πάρου
Η Ο.Ε.Α. ενημέρωσε τους μαθητές όλων των ηλικιών, γονείς και εκπαιδευτικούς με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους πάνω στα θέματα της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων με αφορμή το νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης του Δήμου Πάρου για υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό και το αλουμίνιο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 23 σχολεία, 2198 μαθητές και 150 εκπαιδευτικοί.


Προώθηση της Οικιακής Κομποστοποίησης

Πρόγραμμα GRUNDTVIG «Ωριμάζοντας με το Κομπόστ»
«Κομπόστ από Σκουπίδια! Πρωτοβουλία Νέων στο σχολείο και το σπίτι»
Οικιακή Κομποστοποίηση στην Κοινότητα Άνοιξης
Εθελοντισμός και Οικιακή Κομποστοποίηση στην Ελευσίνα


Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου

Η Ο.Ε.Α. έχει πραγματοποιήσει πρότυπη μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, μείωση και ανακύκλωση τους, για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρπενησίου. Έχει εκπονήσει προμελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δήμο Ζωγράφου. Επίσης, η Ο.Ε.Α. έχει συμβάλει με προτάσεις της στην οργάνωση προγραμμάτων σε δήμους. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σε επίπεδο νομού, ενώ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ανάλογες μελέτες σε επίπεδο δήμων, όπως αυτή του Καρπενησίου. Με την ψήφιση του νόμου 2939 και την επισημοποίηση του Εθνικού Σχεδιασμού, οι Ο.Τ.Α. πρέπει να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν σχέδια εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων.


Προετοιμασία—Παρακολούθηση εφαρμογής της Νομοθεσίας

Η Ο.Ε.Α. συμμετείχε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την επεξεργασία νομοσχεδίου για την «Εναλλακτική Διαχείριση Των Απορριμμάτων Συσκευασίας και άλλων προϊόντων» και την εναρμόνιση της νομοθεσίας μας με τη σχετική Οδηγία 62/94 της Ε.Ε. Στο νόμο 2939 που ψηφίστηκε στις 6-8-2001 υιοθετήθηκαν πολλές από τις προτάσεις της Ο.Ε.Α.. Εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης συμμετέχει, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, στην 17μελή Επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (Ε.Π.Ε.Δ.) Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων, όπως προβλέπει ο νόμος 2939.

Αναπτυξιακή Συνεργασία
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποίησε το 2001-2002 το πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Στο πρόγραμμα προτάθηκε στρατηγικός σχεδιασμός για τις μεγάλες παραλιακές πόλεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και παρουσιάστηκε σχέδιο για την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και προγραμμάτων ανακύκλωσης με βάση την Ευρωπαϊκή πολιτική για τα στερεά απόβλητα. Στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν στοιχεία και από τα ελληνικά νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κως, Ρόδος, Λήμνος και Κάρπαθος, τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να συνεργαστούν στο μέλλον με τις απέναντι πόλεις της Τουρκίας για το κοινό όφελος.
Παράλληλα, έγινε καταγραφή των υπαρχουσών συστημάτων διάθεσης αποβλήτων καθώς και των προγραμμάτων ανακύκλωσης και ανάκτησης που υπάρχουν στην περιοχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε στοιχεία που συνέλεξε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Cevco, την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής Μαρμαρά (UMMR) και το Πανεπιστήμιο Sabanci για το πρόγραμμα Αναπτυξιακής Βοήθειας DAC-ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός βασίστηκε στην υπάρχουσα Τούρκικη νομοθεσία, στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων και στον Ελληνικό Εθνικό Σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.


Συνεργασία

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι μέλος και συνεργάζεται με ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως το Association of Regions and Cities for Recycling (Α.R.C.C.), το European Waste Club, το Community Recycling Network (C.R.N.), το Rre-use Network, στo European Advisory Board, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo DaVinci με τίτλο “Recy Occupation” κα. Είναι μέλος της επιστημονικής ένωσης Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και του ερευνητικού Δικτύου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών.
Σε μεσογειακό επίπεδο συνεργάζεται με Ο.Τ.Α., όπως η Τουρκική Ένωση Δήμων της περιοχής του Μαρμαρά (U.M.M.R.), ο φορέας ανακύκλωσης στην Τουρκία Cevco κ.α.


Εκδόσεις

Τριμηνιαίο περιοδικό «Σκουπίδια και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 56 τεύχη με αφιερώματα όπως: χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, κομποστοποίηση, επικίνδυνα υλικά στο σπίτι, βιώσιμη διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων, εθνική στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων, η ανακύκλωση σε διάφορες χώρες, εκπαίδευση για την ανακύκλωση, Ολυμπιακοί Αγώνες και διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση αποβλήτων στην Τουρκία, θάλασσα και απόβλητα κ.α.

Ειδική εφημερίδα «ΧΑΡΤΙ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»
Εκδόθηκαν συνολικά 4 τεύχη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εμπόρων Παλαιού Χάρτου

Βιβλία
Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς εκδόθηκε Οδηγός Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για καθηγητές και δασκάλους "Απορίες για Απορρίμματα".
Με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση - WWF Ελλάς εκδόθηκε βιβλίο για την Μείωση των Απορριμμάτων "Μείωση Απορριμμάτων: Μια στρατηγική για το παρόν και το μέλλον"
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Οργανισμός Πολιτειακής Προστασίας Πυρηνικών & Τοξικών Αποβλήτων

Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – www.herrco.gr Η ανακύκλωση αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού για μια χώρα, καθώς και σημαντική απόδειξη για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η ανακύκλωση και η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών των διαφόρων προϊόντων είναι κάτι που εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα πάλι, η ανακύκλωση στηριζόταν κυρίως στην πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα στη βιομηχανία που αναζητούσε πρώτη ύλη και σε μικρότερο βαθμό σε οργανωμένα προγράμματα της πολιτείας και των ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Το τοπίο αυτό άλλαξε το 2001, με την ψήφιση του νόμου 2939 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα μπήκε πια δυναμικά σε μια νέα φάση σχετική με την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, σε μία φάση με σταθερά φιλόδοξους στόχους.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ελληνική Τεχνολογική Περιβάλλοντος Α.Ε

Ελληνική Τεχνολογική Περιβάλλοντος Α.Ε.- www.eltepe.gr Το Πρόβλημα
Στην χώρα μας, μεγάλες ποσότητες απόβλητων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται απορρίπτονται στο έδαφος ή οδηγούνται σε παράνομη καύση.

Τα υλικά αυτά είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον διότι περιέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολύ-αρωματικές ενώσεις κλπ


H Εταιρεία

Η Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΕ αποτελεί ανώνυμη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Από τον Ιούνιο του 2004 είναι εγκεκριμένο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).
Σκοπός της ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε., είναι ο σχεδιασμός και η άσκηση της πολιτικής διαχείρισης των Α.Λ.Ε. σε εθνικό επίπεδο.
Με τον όρο σχεδιασμό εννοούμε την οργάνωση και λειτουργία ενός πανελλήνιου δικτύου συλλογής προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς προς ανακύκλωση με την υιοθέτηση των μέτρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται με τον νόμο 2939/2001 και το ΠΔ82/2004 για την εναλλακτική διαχείριση των Α.Λ.Ε.

Ο Εθνικός Στόχος

Σύμφωνα με το ΠΔ82/2004 «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’40) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων», ο Εθνικός στόχος που καλείται να επιτευχθεί από την ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. είναι ότι από τις πωλούμενες ετησίως ποσότητες λιπαντικών παράγονται ποσότητες ΑΛΕ σε ποσοστό 60%. Από τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων λιπαντικών ελαίων πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% , απαλλάσσοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας από επικίνδυνα τοξικά απόβλητα.
Οι Καινοτομίες

Η επιχείρηση στηρίζεται στο καινοτόμο πρόγραμμα σχεδιασμού της που στοχεύει:

Στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Στην ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.

Στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος.

Στην παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.

Στην αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και τον περιορισμό της λαθραίας διακίνησης.
Η Νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 2939/2001 (ΦΕΚ 159 Α), προβλέπεται η οργάνωση Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων είτε ατομικών είτε συλλογικών από τους υπόχρεους διαχειριστές.
Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εναλλακτική διαχείριση και τη δημιουργία Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων καθορίζονται στο ΠΔ82/2004 με θέμα "Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων".
Το ΠΔ8272004 καλύπτει τα λιπαντικά έλαια που διατίθενται στην ελληνική αγορά και καθορίζει ως υπόχρεους:

1. Αυτούς που παράγουν λιπαντικά έλαια - "Παραγωγούς".
2. Αυτούς που εισάγουν λιπαντικά έλαια "Εισαγωγείς".
3. Αυτούς που διαθέτουν στην αγορά λιπαντικά έλαια, προκειμένου να -χρησιμοποιηθούν από τον τελικό χρήστη ή καταναλωτή "Διακινητές".

Υποχρεώσεις διαχειριστών-διακινητών
Οι διαχειριστές (παραγωγοί και εισαγωγείς) των λιπαντικών ελαίων έχουν την ευθύνη:
" Να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.
" Να προβαίνουν σε συλλογή των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων και να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα αυτά να οδηγούνται προς επεξεργασία σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις κατά περίπτωση.

Οι διακινητές έχουν την ευθύνη:
" Nα μη διακινούν λιπαντικά έλαια τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, επιπλέον δε να συλλέγουν τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων και να τα παραδίδουν σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν στο πλαίσιο Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης προς περαιτέρω διαχείριση.

Τα Πλεονεκτήματα

Η ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, γιατί:

Αποτελεί έναν αξιόπιστο φορέα εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (17.6.2004/ΦΕΚ805Β/2004), ο οποίος δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο αντικείμενο διαχείρισης αποβλήτων με μεγάλη επιτυχία.


Διαθέτει ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια, από τη συλλογή μέχρι την τελική διάθεση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, σε μονάδες που εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες παγκόσμια τεχνολογίες επαναδιύλισης-ανακύκλωσης.


Εγγυάται χαμηλό κόστος συμμετοχής στο σύστημα, αφού γνωρίζει ποιες είναι οι ακριβείς παράμετροι που καθορίζουν το κόστος λειτουργίας του διασφαλιζοντας έτσι ότι η χρέωση των υπόχρεων θα γίνεται μέσα από απόλυτα διαφανείς διαδικασίες.


Αναγνωρίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους και αποτελεσματικότερους διαχειριστές στον τομέα των αποβλήτων λιπαντικών και των συσκευασιών τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Εγγυάται την ορθή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, συμβάλλοντας ενεργά στην πάταξη της παράνομης διαχείρισης, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. – www.electrocycle.gr Η εταιρία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.® είναι ο εγκεκριμένος φορέας (Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 105134/10.06.2004 - ΦΕΚ 905Β/17.06.2004), για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε είναι εταιρία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών και έχει χαρακτήρα οργανωτικό και ελεγκτικό. Στην ουσία έχει χαρακτήρα εκχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών της Κοινότητας, οι οποίες έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Δίκαιο.

Η συμμετοχή στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004. .
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Οικολογική Διαχείριση Ελαστικών

Οικολογική Διαχείριση Ελαστικών - www.ecoelastika.grΤον Ιούλιο του 2004 εγκρίθηκε το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών " Ecoelastika Α.Ε.", που δημιουργήθηκε από τους κυριότερους εισαγωγείς ελαστικών στην Ελλάδα σε εφαρμογή του ΠΔ 109/2004. H Ecoelastika ξεκίνησε κανονική λειτουργία τον Νοέμβριο του 2004 και αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών.
Στην Ecoelastika συμμετέχουν όλες οι εταιρίες εισαγωγής ελαστικών και οχημάτων που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.

Συμβεβλημένοι εισαγωγείς ελαστικών
Συμβεβλημένοι εισαγωγείς οχημάτων
Σε υλοποίηση του Συστήματος, η Ecoelastika μεριμνά για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών, την προσωρινή αποθήκευση, τη μεταφορά, την αξιοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών βάσει του ΠΔ 109/2004.

Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

ΑΦΗΣ –

ΑΦΗΣ – www.afis.gr Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A).

Η ΑΦΗΣ μολονότι ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι εισαγωγείς μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης.

Η εταιρεία είναι ο εγκεκριμένος φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ'αριθμόν 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην χώρα μας.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

ΓΕΝΑΘΛΟΝ – Κέντρο Διεπιστημονικής Προσέγγισης Ανθρωπίνων & Φυσικών Συστημάτων

ΓΕΝΑΘΛΟΝ – Κέντρο Διεπιστημονικής Προσέγγισης Ανθρωπίνων & Φυσικών Συστημάτων - http://www.genathlon.gr Το Κέντρο "ΓΕΝΑΘΛΟΝ" ιδρύθηκε το 1995, με τη μορφή Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι επιστημονικό κέντρο έρευνας και εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, στους τομείς του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής παρέμβασης σε επίπεδο κοινότητας.
Εστιάζοντας στην ανθρώπινη επικοινωνία, το Κέντρο "ΓΕΝΑΘΛΟΝ" εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους με τη συνεργασία επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων.

Στο Κέντρο λειτουργεί Τμήμα Πρόληψης της Κακοποίησης των Παιδιών, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος ΔΑΦΝΗ '99.


Το Κέντρο "ΓΕΝΑΘΛΟΝ είναι:

μέλος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας


θυγατρικός κόμβος του SeaM - Sistema di educazione ambientale marina del Mediterraneo (Σύστημα θαλάσσιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Μεσογείου)


μέλος των διεθνών δικτύων "Clean up the world" και "Εarthday Νetwork"


καταχωρημένο στο αρχείο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ σχεδιάζει και υλοποιεί εθνικά και διακρατικά κοινοτικά προγράμματα και συνεργάζεται με τους ακόλουθους φορείς:

τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,


το ΥΠΕΧΩΔΕ


τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς


τη Γενική Γραμματεία Ισότητας


το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)


τον Υδροβιολογικό Σταθμό-Ενυδρείο Ρόδου (ΥΣΡ)


Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


το Δίκτυο Εκπαιδευτικών για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο:

Ιουλία Μπαλάσκα: Πολιτική Επιστήμων - D.E.A. Κοινωνικής Ψυχολογίας, Συστημική Σύμβουλος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια και ειδική στη μέθοδο Δραματουργίας - Πρόεδρος Δ.Σ.
e-mail: balaska@genathlon.gr

Παύλος Χραμπάνης: Αρχιτέκτων, Συστημικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
e-mail: chp@genathlon.gr

Ελεάνα Κουμπή: Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Συστημική Σύμβουλος- Γραμματέας Δ.Σ.
e-mail: syst@otenet.gr

Το Κέντρο πλαισιώνεται από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες:

Σμάρω Μάρκου: Κοινωνική Λειτουργός, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Συστημική Σύμβουλος, Εκπαιδεύτρια της Θετικής Προσέγγισης.

Αγγέλα Μούγερ: Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Συστημική Σύμβουλος.

Έφη Αδαμίδου: Ψυχολόγος, Οικογενειακή Θεραπεύτρια, ειδική στην Έκφραση μέσω της Τέχνης.

Χάρης Μουρκάκος: Συστημικός Σύμβουλος, Φοιτητής στο Τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού του Ε.Α.Π.
e-mail: mourkakos@genathlon.gr

Γεωργία Τσαγκαράκη: Ηθοποιός, απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Παναγιώτης Τσαγκαράκης: Μηχανικός Ήχου, του Πανεπιστημίου Salford της Αγγλίας.

Ανάλογα με τις δράσεις που υλοποιεί το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ συνεργάζεται με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ – Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ – Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου - http://www.archipelago.gr
Το Αρχιπέλαγος
Αρχιπέλαγος - Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου
Δράση για την προστασία του Αιγαίου
Το Αρχιπέλαγος είναι μία περιβαλλοντική οργάνωση χωρίς γραφείο δημοσίων σχέσεων. Μακριά από το κέντρο και τη φιλολογία του περιβάλλοντος, αλλά με πραγματική εθελοντική εργασία και απόλυτη προσύλωση στον στόχο της ουσιαστικής προστασίας του Αιγαίου, το Αρχιπέλαγος στοχεύει να προσφέρει μία νέα προσέγγιση στη δράση για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα.


Με στόχο την προστασία του Αιγαίου, η ερευνητική ομάδα του Αρχιπελάγους εργάζεται στο πεδίο, στο Αιγαίο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου για την υλοποίηση επιστημονικής έρευνας στην οποία βασίζονται οι δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Συχνά αντιμετωπίζουμε δύσκολες και αντίξοες συνθήκες αλλά ο ενθουσιασμός και η μακροχρόνια προσήλωση στο στόχο, μας στηρίζει, σε αυτό το δύσκολο έργο.


Το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου, είναι μια μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, που δραστηριοποιείται από το 1998 σε διάφορες περιοχές των ελληνικών θαλασσών (Ιόνιο Πέλαγος, Σποράδες, Κεντρικό Αιγαίο, Λυβικό Πέλαγος, Ανατολικό Αιγαίο, κα). Από το 2000 έως και σήμερα, το πεδίο δράσης του Αρχιπελάγους έχει επικεντρωθεί στην περιοχή του Αν. Αιγαίου, με έδρα την Ικαρία αλλά με γενικότερη δραστηριότητα που καλύπτει ολόκληρο το Αιγαίο.


Η δράση του Αρχιπελάγους συνδυάζει την επιστημονική έρευνα του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος του Αιγαίου και των νησιών, με ουσιαστικές δράσεις προστασίας στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι τοπικές κοινωνίες. Για να φέρει σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο, το Αρχιπέλαγος δραστηριοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε πολλές περιοχές του Αιγαίου, και διαθέτει ερευνητικές βάσεις στην Ικαρία και την Πάτμο, καθώς και ερευνητικούς σταθμούς στις νησίδες Αρκιοί και Μαράθι (περιοχή Δήμου Πάτμου) και Αγ. Μηνάς (Φούρνοι) στο Αν. Αιγαίο, όπου υπάρχουν κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια και γραφεία.

Στις ερευνητικές βάσεις του Αρχιπελάγους, εργάζονται εθελοντικά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου επιστήμονες περιβάλλοντος και άλλων ειδικοτήτων, αλλά και ακτιβιστές, από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαικές χώρες. Για να μπορεί να προσεγγίζει το πεδίο της έρευνας και τα νησιά του Αιγαίου όλο τον χρόνο, ακόμα και υπό τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα, το Αρχιπέλαγος διαθέτει επίσης τα ερευνητικά ιστιοφόρα σκάφη Πήνελόπη και Διομήδεια καθώς και ένα βοηθητικό ταχύπλοο σκάφος.Με στόχο να υλοποιήσει σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο την έρευνα και τις δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας, το Αρχιπέλαγος συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας, Αγγλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και της Τουρκίας, καθώς καιμε επιστήμονες από άλλες ευρωπαικές χώρες. Όλες οι δράσεις του Αρχιπελάγους βασίζονται στην πραγματικά εθελοντική και αφιλοκερδή εργασία των επιστημόνων, καθώς και όλων των μελών της οργάνωσης. Στις ερευνητικές βάσεις του Αρχιπελάγους εργάζονται 25- 45 άτομα, επιστήμονες περιβάλλοντος και άλλων ειδικοτήτων, καθώς και φοιτητές από την Ελλάδα, και 12 άλλες χώρες της Ε.Ε. και της Μεσογείου.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

ΠΑ.Κ.Ο.Ε .- Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών

ΠΑ.Κ.Ο.Ε .- Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών – http://www.pakoe.gr ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε
7 Ιουνίου 1979: Μια ομάδα επιστημόνων ανησυχεί για τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη του τόπου και αποφασίζει να ιδρύσει τον πρώτο αδέσμευτο, δυναμικό κοινωνικό φορέα, δίνοντάς του το όνομα ΠΑ.Κ.Ο.Ε (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών).
Πέρασαν 29 χρόνια από τότε και ο φορέας αυτός καταξιωμένος από τους αγώνες του για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες, για να γίνει η κατάλληλη δουλειά ώστε ν΄ αλλάξουν τρόπο σκέψης οι πολιτικές ηγεσίες και τρόπο αντιμετώπισης των οικολογικών προβλημάτων ο Ελληνικός λαός.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε, 29 χρόνια τώρα, είναι ο μοναδικός φορέας που παράγει δικά του πρωτογενή στοιχεία για να τα αντιπαραθέσει στα καμουφλαρισμένα της εκάστοτε κυβερνητικής κομματικής μηχανής.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι εκείνο που πίεσε και κατάφερε να εξετάζεται η λέξη ’’ανάπτυξη’’ και από μια άλλη σκοπιά τη λεγόμενη ’’περιβαλλοντική επίπτωση’’.
Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι εκείνο που κατάφερε, να σπάσει το κατεστημένο και να δώσει καινούργια χροιά στον όρο ‘’ποιότητα ζωής’’.
Βέβαια υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να φτάσει τους στόχους που έχει βάλει από την αρχή και στη διάρκεια των είκοσι εννέα χρόνων πορείας του. Φυσικά, τα πρόσωπα αλλάζουν, ο θεσμός όμως του ΠΑ.Κ.Ο.Ε με την σταθερή και αταλάντευτη πολιτική του θέση, παρέμεινε και θα παραμείνει ένας φάρος ελπίδας για τους χιλιάδες συνδρομητές του.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το ΠΑ.Κ.Ο.Ε είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας του ιδιωτικού τομέα που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία του καταναλωτή.

Έχει οργανώσει επιστημονικά εργαστήρια και ομάδες από εμπειρογνώμονες και ερευνητές με σκοπό τη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την εκπόνηση διαφόρων μελετών για ολοκληρωμένες και εφικτές σ’ αυτά λύσεις.

Επιπλέον προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης σε περιβαλλοντικά θέματα με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκστρατείες διαφώτισης, εφημερίδες, έντυπα και εκπομπές ραδιοφώνου και τηλεόρασης.

Τα πεδία ενδιαφερόντων του ΠΑ.Κ.Ο.Ε καλύπτουν μία ευρεία περιοχή δραστηριοτήτων.

 Μετρήσεις ρύπανσης – μόλυνσης στη θάλασσα, στον αέρα, στο έδαφος σε πόσιμα νερά και τρόφιμα.
 Συνέπειες της ρύπανσης στα οικοσυστήματα και στη δημόσια υγεία.
 Ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος.
 Διαχείριση και προστασία δασών, βιοτόπων και ειδών υπό εξαφάνιση.
 Εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 Διαχείριση αποβλήτων και τοξικών ουσιών.
 Περιβαλλοντικές μελέτες.
 Εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας και τροφίμων.
 Έλεγχος και διάθεση προϊόντων οικολογικών γεωργίας.Στην μακρόχρονη πορεία του το ΠΑ.Κ.Ο.Ε ανέπτυξε διεθνείς σχέσεις με ινστιτούτα και οργανισμούς όπως οι WWF, EPA, GSF, NAUMANN, BBC. Επίσης είναι μέλος των UNEP, ECOROPA, IUCN και IFOAM για την καλύτερη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

Η επίμονη και ουσιαστική παρουσία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε στα διάφορα περιβαλλοντικά θέματα κερδίζει συνεχώς έδαφος σε Εθνικό επίπεδο και έχει σαν συνέπεια να θεωρείται ένας από τους σοβαρότερους και ανεξάρτητους φορείς στον τομέα του περιβάλλοντος.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ε.Σ.Ε.Ν. – Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Ναυαγοσωστών

Ε.Σ.Ε.Ν. – Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Ναυαγοσωστών http://www.pashna.gr Η Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής ιδρύθηκε το 1995 με διευθύντρια την Βάνια Βήχου και είναι η Πρώτη Αναγνωρισμένη Σχολή Ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα ( Πρώτος Αρ. Αδείας Μ3111.4/1/95/575, Νέος Αρ. Αδείας 2118.6/48/01/20/12/01 ).
Η ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ μέσα στα 14 χρόνια λειτουργίας της οδηγεί της εξελίξεις στο χώρο της Ναυαγοσωστικής.Η Ομάδα Διάσωσης και οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν βραβευτεί από Δήμους και υπευθύνους Λουτρικών Εγκαταστάσεων -Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων - Waterpark για τις σωτήριες επεμβάσεις τους.
Μέλη της ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ το 2004 (χρονιά της Ολυμπιάδας και του Εθελοντισμού) ίδρυσαν το Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Ναυαγοσωστών (Ε.Σ.Ε.Ν) , έναν μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό Οργανισμό που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Αριθμός Μητρώου 6/2004). Στόχος του Ε.Σ.Ε.Ν είναι η Εθελοντική Ναυαγοσωστική κάλυψη Εκδηλώσεων στις οποίες δεν υπάρχουν Επαγγελματίες Ναυαγοσώστες καθώς και η οργάνωση μιας Πανελλήνιας Εκστρατείας Ενημέρωσης πάνω σε θέματα Ναυαγοσωστικής και Α' Βοηθειών.


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
4.500 Μέλη - Ναυαγοσώστες και 50 εκπαιδευτές . Το 80% των Ελλήνων Ναυαγοσωστών έχουν αποφοιτήσει απ'την ΠΑΣΧΝΑ. Η γεωγραφική κατανομή των εκπαιδευτών - Ναυαγοσωστ΄σν της Σχολής καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα. Η Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής συνεργάζεται με Σχολές και Ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΧΝΑ βρίσκονται στον Πειραιά , Ακτή Μουτσοπούλου 70 , στην Μαρίνα Ζέας κοντά στο ΥΕΝ και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο λιμάνι - κέντρο της ναυτιλίας της χώρας , αποτελεί το πλέον κατάλληλο μέρος για την μεγαλύτερη και αρχαιότερη Σχολή Ναυαγοσωστικής.
Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα καθ'όλη την διάρκεια του έτους σε κάποια από τις πολλές πισίνες - παραλίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε . Έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το χώρο εκπαίδευσης ανάλογα με την περιοχή που μένουν.

ΠΙΣΙΝΕΣ:
Κολυμβητήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά στο Χατζηκυριακειό. Στο συγκεκριμένο χώρο πραγματοποιούνται και οι εξετάσεις που διοργανώνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά για Άδεια Εργασίας Ναυαγοσώστη. Έτσι οι μαθητές της ΠΑΣΧΝΑ έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις στον κατάλληλο χώρο.

Δημοτικό Κολυμβητήριο Νίκαιας ( Πλάτωνα ). Κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο που βρίσκεται απέναντι από το Village Park στο Ρεντη.

Κολυμβητήριο Πανιωνίου Ν. Σμύρνης.

Λίμνη Βουλιαγμένης. Η θερμοκρασία του νερού της Λίμνης παραμένει σταθερή ( 22οC ) Χειμώνα - Καλοκαίρι . Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς που εκπαιδεύονται το χειμώνα στα κολυμβητήρια να αναπληρώνουν τα μαθήματα που αφορούν τη θαλάσσια διάσωση σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές στη θάλασσα.ΠΑΡΑΛΙΕΣ:

Παραλία Βάρκιζας YABANAKI
Παραλία Ά Βούλας ( Απολλώνιες Ακτές)
Παραλία Βουλιαγμένης
Παραλία Π. Φαλήρου ( μπροστά στο Ξενοδοχείο Ποσειδών )
Παραλίες Βοτσαλάκια και Φρεαττίδα στον Πειραιά.
Παραλία Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

2 Ναυαγοσωστικά οχήματα JEEP 4X4 χρώματος κίτρινου, μάρκας JEEP WRANGLER ΚΑΙ VOLKSWAGEN TARO
Ναυαγοσωστικό Φουσκωτό Σκάφος κατάλληλα διαμορφωμένο για διασώσεις και με ειδική ράμπα για το πλωτό φορείο.
Ναυαγοσωστικά καγιάκ του Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού
Ναυαγοσωστικές Σανίδες
Ναυαγοσωστικά Εφόδια που αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 23/2000 για την λειτουργία Σχολών Ναυαγοσωστικής : σωσίβια , κυάλια , τηλεσκοπικοί σωλήνες , σημαίες κ.α.
Ιατρικός εξοπλισμός : φαρμακεία , Κούκλες για CPR , φορεία , απινιδωτές , pocket mask κ.α.
Εξοπλισμός Αυτόνομης Κατάδυσης
Εξειδικευμένος Ναυαγοσωστικός Εξοπλισμός από Αυστραλία και ΗΠΑ: rescue tube, rescue can, rescue reel κ.α.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών

MEDASSET – Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών - http://www.medasset.gr 'Μεσόγειος, Θαλάσσια Χελώνα στο Φυσικό της Περιβάλλον.

Αλλοτε και Τώρα...

Οι θαλάσσιες χελώνες υπάρχουν στον πλανήτη μας πάνω από 150 εκατομμύρια χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες τις θεωρούσαν σαν ιερό ζώο του Ποσειδώνα και της Αφροδίτης και σύμβολο Μακροζωίας, Γονιμότητας και Δύναμης.Τρία από τα επτά είδη που υπάρχουν στον κόσμο, και που όλα κινδυνεύουν από εξαφάνιση, ζουν στη Μεσόγειο: η Καρέττα καρέττα και η πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) που γεννούν σε ορισμένες ακτές και η δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea) που όμως δεν αναπαράγεται. Σήμερα όλα τα είδη κινδυνεύουν με εξαφάνιση από την τουριστική εκμετάλλευση των παραλιών ωοτοκίας, τη ρύπανση, το τυχαίο ψάρεμα και την εμπορική εκμετάλλευση τους. Προστατεύοντας τις θαλάσσιες χελώνες και τις διάφορες μορφές ζωής στον πλανήτη μας, προστατεύουμε τον ίδιο τον άνθρωπο.


Ένα Αποδημητικό Είδος

Οι θαλάσσιες χελώνες δεν γνωρίζουν σύνορα, γι' αυτό είναι απαραίτητη η διεθνής συνεργασία για την προστασία τους. Πολλά κράτη έχουν υιοθετήσει τέτοια μέτρα που όμως σπάνια εφαρμόζονται. Πρόσφατα, με τη δορυφορική παρακολούθηση, αποκαλύφθηκαν νέα πολύτιμα στοιχεία για την αποδημία τους.
Στοιχεία

Οι θαλάσσιες χελώνες ενηλικιώνονται ύστερα από 20-30 χρόνια και ζουν ως και 100 χρόνια.
Η καρέττα, φτάνει τα 80-90 εκ μήκος και ζυγίζει ως και 100 κιλά.
Η φωλιά έχει 30-50 εκατοστά βάθος, περιέχει 80-100 αυγά που έχουν μαλακό κέλυφος και σχήμα και μέγεθος μπάλας του πιγκ-πογκ.
Κάθε 2 με 3 χρόνια η μητέρα χελώνα γεννάει, ως και τέσσερις φορές το ίδιο καλοκαίρι, μέχρι 80 αβγά τη φορά, στη διάρκεια της νύχτας.
Τα χελωνάκια σε περίπου δύο μήνες, βγαίνουν από τη φωλιά, μετά τη δύση του ήλιου ή τα ξημερώματα.
Το γένος των μικρών καθορίζεται από τη θερμοκρασία της άμμου στο διάστημα της επώασης.
Η φωτεινή γραμμή του ορίζοντα και η κλίση της παραλίας τα οδηγούν προς τη θάλασσα.
Όταν ενηλικιωθούν τα χελωνάκια επιστρέφουν στη παραλία που γεννήθηκαν για να ωοτοκήσουν.


ΑΤΤΙΚΗ ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΗ ΚΥΛΙΚΑ


Photos by kind permission of the Etruscan Art Museum
Villa Giulia, National Museum, Rome (Italy)
Στο Μουσείο Ετρουσκικής Τέχνης της Ρώμης, στη VILLA GIULIA, βρίσκεται η Αττική ερυθρόμορφη κύλικα του 5ου αιώνα π.Χ. Το κεραμικό αυτό βρέθηκε το 1889 σε τάφο της περίφημης νεκρούπολης της Ετρουσκικής πόλης της TARQUINII, περίπου 70 χλμ. βορειοδυτικά της Ρώμης. Στο εσωτερικό του αγγείου εικονίζεται άνδρας που τρέχει, πίσω από τον οποίο βαδίζει χελώνα. Η χελώνα αυτή εικονίζεται ως υβρίδιο, με κέλυφος χερσαίας χελώνας, ενώ το ράμφος της και γενικότερα ο λαιμός, το κεφάλι, το πτερύγιο και η αναλογία του μεγέθους ανήκουν σε θαλάσσια χελώνα.
Από την Ελληνική αρχαιότητα έχουν περιέλθει σε μας πολλές παραστάσεις χελώνας της στεριάς καθώς επίσης κεραμικά και μπρούτζινα ομοιώματα σαν σκεύη, παιχνίδια, κ.ά. Όσον αφορά την θαλάσσια χελώνα, έχουν διασωθεί πολλές απεικονίσεις της ανάμεσα στις οποίες είναι και τα νομίσματα (στατήρες) της Αίγινας, της περιόδου από το 700 π.Χ. μέχρι το 404 π.Χ. αλλά και αρχαιότερα.

Λίλη Ε. Βενιζέλου, "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ", Τεύχος, 35, σελ. 63, Ιουν. 1990

Πως Μπορείς να Βοηθήσειs

Αν βρεθείς από τον Ιούνιο ως και τον Οκτώβριο σε κάποια παραλία που γεννούν χελώνες: Απόφυγε να πας στην παραλία μετά τη δύση του ήλιου μέχρι τα ξημερώματα.
Στερέωσε την ομπρέλα σου κοντά στο νερό για να αποφύγεις να καταστρέψεις κάποια φωλιά .
Προσπάθησε να αποφύγεις τη χρήση ταχύπλοου σκάφους, οι προπέλες συχνά τραυματίζουν ή σκοτώνουν θαλάσσιες χελώνες.
Μην αφήνεις σκουπίδια στην παραλία, μπορεί να γίνουν "παγίδες θανάτου" για τα χελωνάκια.
'Απλωσε την άμμο πριν εγκαταλείψεις την παραλία. Τα "κάστρα" και τα "πηγαδάκια" στην άμμο όπως και οι αυλακιές των τροχοφόρων, τα πατήματα των αλόγων, γίνονται "υγροί τάφοι" για τα χελωνάκια που προσπαθούν να φτάσουν ως το νερό.
Απόφευγε να ανάβεις φώτα που φαίνονται από τη παραλία, γιατί αποπροσανατολίζουν τα μωρά χελωνάκια εμποδίζοντας τα να φθάσουν ως τη θάλασσα.
Δείξε το ενδιαφέρον σου για τις θαλάσσιας χελώνες, μιλώντας και συζητώντας για τη προστασία τους, με τους ξενοδόχους, τους ξεναγούς και τους κατοίκους της περιοχής.
.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Food & Agricultural Organization of the Unites Nations

Food & Agricultural Organization of the Unites Nations - www.fao.org The Food and Agriculture Organization of the United Nations leads international efforts to defeat hunger. Serving both developed and developing countries, FAO acts as a neutral forum where all nations meet as equals to negotiate agreements and debate policy. FAO is also a source of knowledge and information. We help developing countries and countries in transition modernize and improve agriculture, forestry and fisheries practices and ensure good nutrition for all. Since our founding in 1945, we have focused special attention on developing rural areas, home to 70 percent of the world's poor and hungry people. Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

World Ocean Observatory

World Ocean Observatory - www.thew2o.net NEW
Freshwater to Oceans


Subscribe to The World Ocean Observatory
Gathered from over 200 media and global news sources. A themed digest of articles is distributed to subscribers each month.Click here.
World Ocean Observatory
The Sea Connects All Things

THE WORLD OCEAN OBSERVATORY is an Internet-based place of exchange for ocean information, educational services, and public discourse about the ocean defined as an "integrated, global, social system," thereby relating the ocean to climate, biodiversity, fresh water, food, energy, human health, trade, transportation, policy, governance, finance, coastal development, and cultural traditions.

W2O provides comprehensive links to ocean issues and organizations through its news service, monthly letter, directory, catalogue of on-line resources, and interactive events focused on specific ocean questions and providing responsible science and information to institutions, experts, students and teachers, and curious citizens around the world.

W2O advocates through communications, building public awareness and political will for ocean sustainability through international networks, partnerships, organizations, educators, and individuals. Please join us.

Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

International Maritime Organization

International Maritime Organization- www.imo.org Shipping is perhaps the most international of the world's industries, serving more than 90 per cent of global trade by carrying huge quantities of cargo cost effectively, cleanly and safely.

The ownership and management chain surrounding any ship can embrace many countries and ships spend their economic life moving between different jurisdictions, often far from the country of registry. There is, therefore, a need for international standards to regulate shipping - which can be adopted and accepted by all. The first maritime treaties date back to the 19th century. Later, the Titanic disaster of 1912 spawned the first international safety of life at sea - SOLAS - convention, still the most important treaty addressing maritime safety.

The Convention establishing the International Maritime Organization (IMO) was adopted in Geneva in 1948 and IMO first met in 1959. IMO's main task has been to develop and maintain a comprehensive regulatory framework for shipping and its remit today includes safety, environmental concerns, legal matters, technical co-operation, maritime security and the efficiency of shipping.

A specialized agency of the United Nations with 167 Member States and three Associate Members, IMO is based in the United Kingdom with around 300 international staff.

IMO's specialized committees and sub-committees are the focus for the technical work to update existing legislation or develop and adopt new regulations, with meetings attended by maritime experts from Member Governments, together with those from interested intergovernmental and non-governmental organizations.

The result is a comprehensive body of international conventions, supported by hundreds of recommendations governing every facet of shipping. There are, firstly, measures aimed at the prevention of accidents, including standards for ship design, construction, equipment, operation and manning - key treaties include SOLAS, the MARPOL convention for the prevention of pollution by ships and the STCW convention on standards of training for seafarers.

Then there are measures which recognize that accidents do happen, including rules concerning distress and safety communications, the International Convention on Search and Rescue and the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation.

Thirdly, there are conventions which establish compensation and liability regimes - including the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, the convention establishing the International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage and the Athens Convention covering liability and compensation for passengers at sea.

Inspection and monitoring of compliance are the responsibility of member States, but the adoption of a Voluntary IMO Member State Audit Scheme is expected to play a key role in enhancing implementation of IMO standards.

IMO has an extensive technical co-operation programme, which identifies needs among resource-shy Members and matches them to assistance, such as training. IMO has founded three advanced level maritime educational institutes in Malmö, Malta and Trieste.

Today, we live in a society which is supported by a global economy, which simply could not function if it were not for shipping. IMO plays a key role in ensuring that lives at sea are not put at risk and that the marine environment is not polluted by shipping - as summed up in IMO's mission statement: Safe, Secure and Efficient Shipping on Clean Oceans.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Cousteau Society

Cousteau Society - www.cousteau.orgThe Cousteau Society is a membership-supported, not-for-profit organization dedicated to the protection and improvement of the quality of life for present and future generations. More than one hundred books and 115 films to date have documented a variety of habitats: Antarctica, Haiti, Cuba, the Marquesas Islands and the Tuamotu Archipelago, New Zealand, Australia, Papua New Guinea, Thailand, the Andaman Islands, Borneo, Indonesia, Madagascar, South Africa, Lake Baikal and the Amazon, Mekong, Danube and Yellow rivers among others. Recent expeditions include the Caspian Sea, the St. Lawrence River of Canada and the Red Sea.

Beginning with the co-invention of the AquaLung®, Cousteau teams have led in the development of underwater technology with systems ranging from underwater habitats to submarines and imaging systems. Cousteau engineering teams developed the windship Alcyone and its unique wind-propulsion system of Turbosail™ cylinders. Through cooperation with independent scientists, expedition research ranges from measuring the contribution of nutrients in rivers to the global ocean system, to developing methods to measure primary productivity in the sea, to using new resource management approaches to achieve environmentally sound, sustainable social progress.

The Society speaks in testimony and counsel to governing bodies and leaders on issues of global concern, such as the protection of whales, fisheries, coral reefs and other habitats. In 1990, the Society launched a petition drive to protect Antarctica, the last vast pristine expanse on Earth, as a natural reserve dedicated to peace and science; it was at the forefront of efforts that culminated in the international protocol, which guarantees the prohibition of mineral activities for at least fifty years and implements a number of environmental protection measures.

Working with the UNESCO, the Society is establishing a network of Ecotechnie programs at universities around the world, most recently in Tasmania. Defined by Captain Cousteau, Ecotechnie is a new approach to decision-making that integrates the environment with economics, technology, and natural and social sciences President Cousteau joined with Judge Amedeo Postiglione to launch a campaign for an International Court of the Environment, to fill the urgent need for a legal authority to redress environmental damages. As an outgrowth of the 2004 expedition to the Red Sea, Cousteau has negotiated an agreement with the government of Sudan to establish a program of integrated coastal zone management to protect precious ecosystems under the Cousteau Label. Continuing its defense of fragile Antarctica in the face of ongoing threats, the Society is participating in the International Polar Year 2007-2008 through field work with the Census of Antarctic Marine Life.

The Society believes that only an informed and educated public can make the decisions necessary to protect and manage the world's natural resources. Education efforts directed toward members, classrooms and the general population include membership publications Calypso Log and Cousteau Kids, individual information packets on a variety of environmental subjects, statements on developing issues, participation in special events and the innovative Cousteau in the Classroom program, to date reaching over 111,000 students in more than 2,200 classrooms. The Cousteau Society is also working to expand its presence on the Internet to make its 30 years of informative material more readily available to a global audience. For more information, e- mail cousteau@cousteausociety.orgor call 1-800-441-4395.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών - www.hcmr.gr Σας καλωσορίζουμε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Tο νεοιδρυθέν κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (EΛKEΘE), με εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς χώρους, ιδρύθηκε για να συντονίσει την κρατική χρηματοδοτούμενη θαλάσσια έρευνα στην Eλλάδα. Aπό την ίδρυσή του, με Kυβερνητικό Διάταγμα της 3 Iουνίου 2003, το κέντρο λειτουργεί με ενιαία διοικητική δομή. Tώρα τα Eρευνητικά Iνστιτούτα του EKΘE και του IΘABIK μαζί με τους σταθμούς έρευνας πεδίου έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους καθώς και τις ερευνητικές τους δυνατότητες.

Tο EΛKEΘE αποτελείται από 5 Iνστιτούτα, το καθένα υπεύθυνο για ένα διαφορετικό θεματικό αντικείμενο.

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών
Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων
Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων
Ινστιτούτο Θαλάσσας Βιολογίας και Γενετικής
Για να μπορέσει το κέντρο να διεκπεραιώσει τα ερευνητικά του προγράμματα, υπάρχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

το E/Σ AIΓAIO
το E/Σ ΦIΛIA
το σύγχρονο επανδρωμένο υποβρύχιο ΘETIΣ
το ρομπότ ROV βαθειάς θάλασσας MAX Rover
το ρομπότ ROV βαθειάς θάλασσας SUPER ACHILLES
Στην ιστοσελίδα τα ΕΝΥΔΡΕΙΑ θα έχετε άμεση πρόσβαση στα δύο ενυδρεία του ΕΛΚΕΘΕ.

Πληροφορίες ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ με το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και μια συνεχώς ενημερωμένη σελίδα για τα ΝΕΑ του κέντρου, σας κρατούν σε συνεχή επαφή με ανθρώπους και γεγονότα.

Το τμήμα Βιβλιοθήκης, Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης, παρέχει για τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χρήστες, ένα μέγιστο αριθμό πληροφοριών για τις θαλάσσιες επιστήμες, δεδομένα καθώς και αποτελέσματα ερευνών. Το ευρύ επιστημονικό κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιοδικό Journal of Mediterranean Marine Science, του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., καθώς και δημοσιεύσεις του Κέντρου.

Απευθείας σύνδεση με το εκπαιδευτικό υλικό που προετοιμάζεται από την Εκπαιδευτική Μονάδα του ΕΛΚΕΘΕ και την μονάδα Πολυμέσων του ΕΛΚΕΘΕ(σε διάφορες γλώσσες) για το ευρύ κοινό.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ηράκλεια Ένωση Αττικής

Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Σύλλογος Προστασίας Κηφισίας

Σύλλογος Προστασίας Κηφισίας - http://www.silogoskifisias.gr Ο Σύλλογος Προστασίας Κηφισιάς ιδρύθηκε το 1979 με σκοπό την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της Κηφισιάς ως κηπούπολης και περιοχής αμιγούς κατοικίας και την διαφύλαξη της πολιτιστικής της ταυτότητας. Ο Σύλλογος αριθμεί σήμερα περίπου 1000 μέλη.

Οι κυριότερες επιδιώξεις του είναι:

Η θέσπιση αυστηρής πολεοδομικής νομοθεσίας.
Η διοχέτευση της υπερτοπικής κυκλοφορίας εκτός Κηφισιάς.
Η διατήρηση της Πεντέλης ως δασικής και αναδασωτέας έκτασης.
Η ενημέρωση των Κηφισιωτών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
Η οριοθέτηση και προστασία των ρεμάτων και η διαφύλαξη του πρασίνου.
Η προστασία της ζώνης αμιγούς κατοικίας και ο περιορισμός των εμπορικών χρήσεων.
Η συμμετοχή στην παγκόσμια προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη..
Η αναβίωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που χαρακτήριζαν την Κηφισιά.
Ο Σύλλογος Προστασίας Κηφισιάς ιδρύθηκε το 1979 από μία ομάδα Κηφισιωτών με σκοπό την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της Κηφισιάς ως κηπούπολης και περιοχής αμιγούς κατοικίας και την διαφύλαξη της πολιτιστικής της ταυτότητας.

Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι ενδιαφέρονται για την Κηφισιά και συμμερίζονται τους σκοπούς και τους στόχους του Συλλόγου. Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου. Ο Σύλλογος στεγάζεται σε ένα ωραίο διατηρητέο σπίτι της Κηφισιάς, στην οδό Διονύσου 65.

Οι κυριότερες πηγές εσόδων του Συλλόγου προέρχονται από τις συνδρομές των μελών και τις διάφορες εκδηλώσεις. Η συνδρομή είναι ετήσια και το ποσό συμβολικό (40€ ετησίως), ώστε να είναι προσιτό σε κάθε μέλος. Κατά καιρούς συμπληρωματική πηγή εσόδων είναι ευγενικές προσφορές χορηγών, όπως το κατάστημα Hondos Center Κηφισιάς, η εταιρεία Marvo, η NESTLE, ανώνυμα μέλη του Συλλόγου και παλαιότερα η Colgate Palmolive, η Citibank, η American Express και η Eurobank.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – http://www.sep.org.gr Προσκοπισμός είναι:
Εκπαίδευση δια βίου
Ο Προσκοπισμός συμπληρώνει το σχολείο και την οικογένεια, καλύπτοντας ανάγκες που δεν αντιμετωπίζονται από αυτά. Αναπτύσσει την αυτογνωσία, την ανάγκη της εξερεύνησης και της ανακάλυψης, τη θέληση για μάθηση. Οι πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσμο πέρα από τις σχολικές αίθουσες, υποκινώντας τις ικανότητές τους για μάθηση, και μεταλαμπαδεύοντας αυτή τη μάθηση σε άλλους.

Μια Κίνηση για τη νεολαία
Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση εν κινήσει. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται παντού σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, υπηρετώντας τις τοπικές ανάγκες.

Διεθνής
Υπάρχουν αναγνωρισμένες Προσκοπικές οργανώσεις σε περισσότερες από 150 χώρες του κόσμου

Αναπτυσσόμενος
Ο Προσκοπισμός δε σταμάτησε ποτέ να αναπτύσσεται, από την ίδρυσή του το 1907. Σήμερα έχει περισσότερα από 25 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια. Ο Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλη του μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Ανοικτός σε όλους
Ο Προσκοπισμός είναι ανοικτός σε όλους, ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα, σύμφωνα με το σκοπό, τις αρχές και τη μέθοδο που συνέλαβε ο ιδρυτής του Robert Baden-Powell.

Διασκέδαση με σκοπό
Μέσα από τη διασκέδαση, ο Προσκοπισμός πετυχαίνει το σκοπό του να βοηθήσει τους νέους να αναπτυχθούν σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά και ηθικά.

Μια πρόκληση για τους ενηλίκους
Μια ευκαιρία να βοηθήσουν τους νέους. 'Ενας τρόπος για τη βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των γενεών. Υπηρετώντας, οι ενήλικοι βαθμοφόροι αποκτούν πολύτιμη κατάρτιση και εμπειρία πετυχαίνοντας έτσι την ατομική τους βελτίωση.

Εθελοντικός
Οι Πρόσκοποι και οι Βαθμοφόροι πρέπει να επιλέξουν να γίνουν μέλη της Κίνησης.

Μη πολιτικός, μη κυβερνητικός
Ο Προσκοπισμός δεν πρέπει να εκπροσωπεί, ούτε και εκπροσωπεί κανένα πολιτικό κόμμα ή οργάνωση. Εν τούτοις, οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να συμβάλλουν εποικοδομητικά στην πρόοδο της κοινότητας, της κοινωνίας και της χώρας τους.

Ο Προσκοπισμός είναι ... μια Μέθοδος...
...προσωπικής αυτοδέσμευσης - σε ένα απλό κανόνα ζωής: Την Προσκοπική Υπόσχεση και το Νόμο.

...μάθησης μέσα από την πράξη - ενεργός συμμετοχή, μαζί με άλλους. Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες - στις ενωμοτίες, για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, των ομαδικών δεξιοτήτων και της ατομικής ευθύνης. Με προγράμματα που υποκινούν - προοδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στα ενδιαφέροντα των νέων ανθρώπων. Δραστηριότητες σε επαφή με τη φύση, ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον όπου η απλότητα, η δημιουργικότητα και η ανακάλυψη συνδυάζονται από κοινού για να δώσουν την περιπέτεια και την πρόκληση.

Ο Προσκοπισμός είναι...ένας Κώδικας Ζωής
Η πνευματική διάσταση - μια δέσμευση για αναζήτηση της πνευματικής αξίας της ζωής πέρα από τον υλικό κόσμο.
Η κοινωνική διάσταση - συμμετοχή στην ανάπτυξη της κοινωνίας, σεβασμός της αξιοπρέπειας των άλλων και της ακεραιότητας του φυσικού κόσμου. Προώθηση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς ειρήνης, κατανόησης και συνεργασίας.
Η προσωπική διάσταση- η ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ευθύνης και η υποκίνηση της επιθυμίας για υπεύθυνη αυτο- έκφραση.

Οι Πρόσκοποι ασχολούνται με την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών
Οι Πρόσκοποι ασχολούνται ενεργά με μεγάλο αριθμό ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες στις οποίες ζουν.
Οι Πρόσκοποι εργάζονται με άλλους στις κοινότητες, για την επιδίωξη κοινών σκοπών. Εργάζονται με φίλους, γείτονες, κοινοτικούς ηγέτες και άλλες οργανώσεις.
Πολλοί Πρόσκοποι εργάζονται σε προγράμματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ αναπτυσσόμενων και βιομηχανικών χωρών.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Όμιλος Φίλων του Δάσους

Όμιλος Φίλων του Δάσους – http://www.ofd.gr Από το 1974 μια ομάδα ευαισθητοποιημένων ατόμων άρχισε μια εθελοντική προσπάθεια για την περιφρούρηση και την έγκαιρη ειδοποίηση των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών για πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας. Αφορμή για την προσπάθεια αυτή ήταν οι πυρκαγιές που από τον Ιούλιο του 1974 είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται σε δασικές περιοχές. Στη συνέχεια, άλλος ένας μικρός πυρήνας εθελοντών δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή της Πεντέλης.

Έτσι, για πρώτη φορά στην πατρίδα μας έκανε την εμφάνισή του αυτό που σήμερα ονομάζουμε «Εθελοντικό Κίνημα». Η Εθελοντική δράση μέχρι τότε ήταν γνωστή μόνο από τις δραστηριότητες του Ερυθρού Σταυρού. Στο μεγάλο χρονικό διάστημα από το 1974 μέχρι και το 1982, οι προσπάθειες των εθελοντών στον τομέα της πρόληψης δασικών πυρκαγιών, ήταν αξιόλογες. Είχαν όμως και πολλά αδύνατα σημεία. Τα βασικότερα προβλήματα ήταν η έλλειψη συντονισμού, η έλλειψη μέσων και οργάνωσης.

Βλέποντας όλα αυτά, οι εθελοντές της περιοχής της Πάρνηθας, πήραν την απόφαση να ιδρύσουν σωματείο με καταστατικό.
Τότε ιδρύθηκε ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

ΑΡΜΟΝΙΑ – Εταιρεία Προστασίας & Αποκατάστασης Ανθρωπογενούς & Φυσικού Περιβάλλοντος

ΑΡΜΟΝΙΑ – Εταιρεία Προστασίας & Αποκατάστασης Ανθρωπογενούς & Φυσικού Περιβάλλοντος - http://www.armonia.org.gr Η Αρμονία ξεκίνησε το 1967 σαν Φιλανθρωπικός Σύλλογος με έδρα την Αθήνα.
Το έτος 1989 (μέσα στο Σύλλογο) δημιουργήθηκε τριμελής επιτροπή με σκοπό να ασχοληθεί με "Ευαισθητοποίηση του κοινού στον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ και την Προστασία του περιβάλλοντος."
Για διάφορους λόγους τα μέλη της επιτροπής δημιούργησαν την (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ)
μη Κερδοσκοπική μη Κυβερνητική Οργάνωση με τον ίδιο τίτλο (ΑΡΜΟΝΙΑ).
Η ΑΡΜΟΝΙΑ δημιουργήθηκε από άτομα με επιστημονική κατάρτιση (Βιολόγους, Χημικούς, Γιατρούς, Γεωπόνους, Δικηγόρους, Μηχανικούς, κλπ,) που τάχθηκαν να κηρύσσουν στον Ελληνικό Λαό για τη φιλοσοφία της Οικολογίας, του Εθελοντισμού, κλπ,
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.
Έδρα η Ν. Ερυθραία με παραρτήματα σε πολλές άλλες Περιοχές.

Η ΑΡΜΟΝΙΑ δεν κομματίζεται, ούτε ποδηγετείται, από πολιτικά, ή οικονομικά συμφέροντα.
Είναι αυτονόητο, ότι η ΑΡΜΟΝΙΑ δεν έχει, ή έχει καμία απολύτως σχέση με άτομα που βρίσκονται σε οικολογικά κόμματα(?), που κατά καιρούς εμφανίζονται σε αφίσες, σε πανό, Ραδιόφωνα, κλπ, άτομα που διαθέτουν παράνομα ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθμούς, πρόσβαση στα ΜΜΕ, κλπ., γιατί ίσως εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα, ή γιατί συμβάλλουν με τον τρόπο τους, στον εκπολιτισμό μας, με μέντιουμ, ελπίδες για τηλεγνωριμίες, και ΠΩΛΗΣΗ σκουπιδιών, στον απλό μας Λαό.
Η "ΑΡΜΟΝΙΑ" (έχει ακόμη τον ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟ) να επεμβαίνει δραστικά σε κάθε περίπτωση...
Περιβαλλοντικές επεμβάσεις γίνονται με κάθε τρόπο.
Όταν χρειασθεί να επέμβουμε ξεκινάμε με μια Φιλική Σύσταση - Πρόταση και καταλήγουμε με καταγγελία στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υγειονομικές, Πολεοδομικές, κλπ.), στη Τ.Α., στον Νομάρχη, στον Υπουργό, στη Βουλή των Ελλήνων, κλπ.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

Ε.ΔΑΣ.Α – Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής

Ε.ΔΑΣ.Α – Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής - http://www.edasa.gr
Ο Ε.ΔΑΣ.Α. (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής) είναι περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με κυριότερο σκοπό του την κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής στην εθελοντική δασοπυροφύλαξη, δασοπυρόσβεση και αναδάσωση των βουνών της Αττικής, καθώς και την παροχή βοήθειας, στο μέτρο του δυνατού, προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης ορεινών δασικών πυρκαγιών. Ο σύλλογός μας συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα κατά τόπους Δασαρχεία της Αττικής.

Η ιδέα γεννήθηκε πριν από 21 χρόνια σε μια μικρή παρέα ορειβατών και σπηλαιολόγων ευαισθητοποιημένων στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις πυρκαγιές στα δάση μας. Η κινητήρια σκέψη ήταν να σωθούν οι πνεύμονες πράσινου-τόσο πολύτιμοι για την πυκνοκατοικημένη Αθήνα. Θέλοντας λοιπόν να συμβάλλουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο στη διάσωση των δασών και προσφέροντας απ΄τον χρόνο τους, οργάνωσαν μια ομάδα, η οποία σε συνεργασία με το Δασαρχείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα συνέβαλε στην πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών. Γι΄αυτό το σκοπό ξεκίνησαν πυροφυλάξεις κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες με βάρδιες, επιτηρώντας όχι μόνο το μεγαλύτερο μέρος της Πάρνηθας αλλά έχοντας οπτική επαφή και με μια ευρύτερη περιοχή που φθάνει ανατολικά μέχρι την Εύβοια, βόρεια ως την Βοιωτία και δυτικά-νοτιοδυτικά ως την Πελοπόννησο, έχοντας τη δυνατότητα έτσι να ειδοποιήσουν εγκαίρως για φωτιά.

Η επιλογή των δύο θέσεων για τα πυροφυλάκια που φιλοξενούν τους εθελοντές έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Το ένα βρίσκεται στην κορυφή Κυρά, το δεύτερο στη Σκίπιζα, όπου μάλιστα το ξύλινο πυροφυλάκιο κατασκευάστηκε με προσωπική εργασία των εθελοντών του ΕΔΑΣΑ. Φέτος μετά απο 19 χρόνια ζωής το πυροφυλάκειο ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων με την ευγενική χορηγία του WWF ΕΛΛΑΣ και με προσωπική εργασία μελών του WWF ΕΛΛΑΣ και του ΕΔΑΣ.Α. Με τα χρόνια η προσέλευση όλο και περισσότερων εθελοντών έκανε την μικρή ομάδα να γίνει μια μεγάλη οικογένεια που διακατέχεται απ΄τον ίδιο ενθουσιασμό και συνέπεια με τους ιδρυτές της.

Oι υπεύθυνοι κάθε πυροφύλαξης γνωρίζουν τα μονοπάτια της Πάρνηθας και είναι εκπαιδευμένοι στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα όργανα για επόπτευση των περιοχών αλλά και για επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εκτός όμως από την εθελοντική δασοπυροφύλαξη, στις δράσεις του ΕΔΑΣΑ περιλαμβάνονται η αναδάσωση των βουνών της Αττικής, και η δασοπυρόσβεση και παροχή βοήθειας προς τις υπηρεσίες κατάσβεσης ορεινών δασικών πυρκαγιών, καθώς διαθέτει ειδική ομάδα δασοπυρόσβεσης ορεινών περιοχών (Ο.Δ.Ο.Π). Η Ο.Δ.Ο.Π μετά από πρόσκληση του Συντονιστικού κέντρου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σπεύδει για βοήθεια στην κατάσβεση απόκρημνων δασικών περιοχών της Αττικής.

Ειδικά στην τελευταία καταστροφική φωτιά στην Πάρνηθα τον Ιούνιο του 2007 η Ο.Δ.Ο.Π. πραγματοποίησε κατάσβεση, και έλεγχο μικροεστιών και αναζωπυρώσεων για τρεις ημέρες.

Σε αναγνώριση των υπηρεσιών του ο ΕΔΑΣΑ έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις από το Δασαρχείο και την Πυροσβεστική Υπηρεσία (η τελευταία τον Απρίλιο 2002).

Στα 21 χρόνια ζωής του συλλόγου μας, η δράση του ήταν η εξής:

1) Κινητοποίηση των κατοίκων της Αττικής οι οποίοι φύλαξαν στην Πάρνηθα σε δύο πυροφυλάκια πάνω από 1000 νύχτες.

2) Από τα δύο αυτά πυροφυλάκια εντοπίστηκαν αποκλειστικά από τον Ε.ΔΑΣ.Α., 112 δασικές πυρκαϊές στην περιοχή της Πάρνηθας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στο νομό Βοιωτίας και στο νομό Ευβοίας. Οι 4 από τις φωτιές αυτές κατά τα παρελθόντα έτη ήταν πολύ επικίνδυνες για τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας, η καταστροφή του οποίου απεφεύχθη χάρις στον έγκαιρο εντοπισμό των από τους εθελοντές μας και στην συνέχεια ειδοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών οι οποίες επενέβησαν αποτελεσματικά.

3) Συμμετοχή στην κατάσβεση 8 δασικών πυρκαϊών στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, όπου η συμβολή του συλλόγου μας σε δύο απ`αυτές στην Πάρνηθα, ήταν καταλυτική για την σωτηρία αυτού του Δρυμού (κατά δήλωση των τότε Δασαρχών Πάρνηθας Ντούρου και Ντινώκα).

4) Καθαρισμό και σηματοδότηση μονοπατιών της Πάρνηθας για διευκόλυνση των ομάδων δασοπυροφύλαξης και δασοπυρόσβεσης του Ε.ΔΑΣ.Α. καθώς και των εμπλεκομένων δυνάμεων της πολιτείας.

5) Οργάνωση 6 αναδασώσεων στο Γραμματικό Αττικής, στην Πεντέλη και το Τατόι καθώς και υιοθέτηση 200 στρεμμάτων καμμένης δασικής περιοχής στην Πεντέλη για πειραματική αναδάσωση.

6) Έκδοση και κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων.

7) Εκπαίδευση και μετάδοση γνώσεων για την οργάνωση δασοπυροφύλαξης και δασοπυρόσβεσης στην υπόλοιπη Ελλάδα.

8) Περιβαλλοντική ενημέρωση σε σχολεία, συλλόγους και κατασκηνώσεις.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!

ΑΛΚΥΟΝΗ-Σύλλογος Περίθαλψης & Προστασίας Άγριων Ζώων

ΑΛΚΥΟΝΗ-Σύλλογος Περίθαλψης & Προστασίας Άγριων Ζώων - http://www.alkioni.gr Μυθική Αλκυόνη, κόρη του Αιόλου, θεού των ανέμων. Μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και υπερηφανεύθηκε στους θεούς πως ήταν πιο ευτυχισμένη από αυτούς. Οργισμένοι οι θεοί από αυτή την ασέβεια την μεταμόρφωσαν σε μικρό αποδημητικό ψαροπούλι και την καταδίκασαν να γεννά τα αυγά της μέσα στο καταχείμωνο και να φωλιάζει κατά μήκος των βραχωδών ακτών, απροστάτευτη έτσι από τη μανία των στοιχείων της φύσης.

Η ανήμπορη Αλκυόνη βλέποντας τα αγριεμένα χειμωνιάτικα κύματα και τον άνεμο να αρπάζουν συνεχώς τους νεοσσούς και τα αυγά από τη φωλιά της σπάραζε για τη συμφορά της και παρακαλούσε το Δία ταπεινά να τη συγχωρήσει. Εκείνος τη λυπήθηκε κάποτε, τη συγχώρησε και της χάρισε 14 καλές ημέρες στο μέσον κάθε χειμώνα, προστάζοντας τις μέρες εκείνες τη θάλασσα να γαληνεύει, τους ανέμους να ησυχάζουν και τον ήλιο να ζεσταίνει, για να μπορεί η μικρή, πολύχρωμη Αλκυόνη να γεννά και να επωάζει ήρεμη και ευτυχισμένη τα αυγά της.
Έτσι κάθε χρόνο, κάπου στα τέλη Ιανουαρίου, μέσα στη καρδιά του χειμώνα, έχουμε τις ηλιόλουστες και ήπιες αλκυονίδες μέρες για να μας θυμίζουν τη σοφία με την οποία η φύση διατηρεί τις ισορροπίες της ή αλλιώς -αντλώντας από το δίδαγμα του μύθου- να μας θυμίζουν τη μακροθυμία και πρόνοια του Θεού, μέσα από τις εκδηλώσεις της φύσης, για όλα τα πλάσματα του κόσμου.

Η σύγχρονη «Αλκυόνη» ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την περισυλλογή, θεραπεία και επανένταξη στη φύση των αγρίων ζώων της ελληνικής πανίδας που για κάποιο λόγο (παράνομο κυνήγι κυρίως, αλλά και μολύνσεις, ατυχήματα κ.ά.) βρέθηκαν σε θέση να χρειάζονται περίθαλψη.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς και διάφορες άλλες κοινωνικές δραστηριότητες προστέθηκαν άμεσα στις ενέργειες του συλλόγου στοχεύοντας στην ουσιαστικότερη και πληρέστερη προστασία της ελληνικής πανίδας.

Ο σύλλογος λειτουργεί από ιδρύσεώς του αποκλειστικά με εθελοντές, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλο τον κόσμο.

Εθελοντές είναι και όλοι οι ειδικοί επιστήμονες που στήριξαν την Αλκυόνη από τα πρώ τα βήματά της και συνεχίζουν να την στηρίζουν με αστείρευτο ενθουσιασμό. Με τον ενθουσιασμό εκείνο της ανιδιοτελούς προσφοράς - παρακαταθήκης προς τις επερχόμενες γενιές για ένα υγιές περιβάλλον. Με τον ενθουσιασμό εκείνο των ανθρώπων που κάνουν κάτι που αγαπούν, κάτι που τους φέρνει κοντύτερα στην ουσία της ζωής. Ετσι, Ελληνες ή ξένοι, νέοι ή ηλικιωμένοι, πιο απλοί άνθρωποι ή επιστήμονες, όλοι ανεξαιρέτως οι εθελοντές της Αλκυόνης μέσα από την δωρεάν προσφορά της εργασίας και του χρόνου τους πέρασαν και περνούν στον κόσμο το μήνυμα πως ο εθελοντισμός είναι «τρόπος ζωής» συμβατός με κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα ή επάγγελμα όσο απαιτητικό χρονικά κι αν είναι αυτό. Περνούν το μήνυμα πως ο εθελοντισμός είναι κοινωνική προσφορά. Τέλος περνούν το μήνυμα πως ο εθελοντισμός είναι μονοπάτι αυτογνωσίας και αυτοεξέλιξης.

Οι πόροι της «Αλκυόνης» προέρχονται από ιδιώτες υποστηρικτές και κυρίως από χορηγίες διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών και ελληνικών εταιρειών.

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ζώων που δέχονταν και φιλοξενούσε η ΑΛΚΥΟΝΗ στα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, έφερε αναπόφευκτα και την ανάγκη της επέκτασης, σε νέες μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.

Τη λύση στην ανεύρεση οικοπέδου προσέφερε με ευγένεια και αγάπη, η Ιερά Μονή Λογγοβάρδας της Πάρου, παραχωρώντας, κτήμα 12.60 στρεμμάτων στην περιοχή Καμάρες της Πάρου.

Από το Μάρτιο του 1998 που ξεκίνησαν οι εργασίες, μέχρι και τον Ιούνιο του 2000 που έγιναν τα εγκαίνια στις νέες εγκαταστάσεις της ΑΛΚΥΟΝΗΣ, εργάστηκαν στο χώρο 112 εθελοντές απ’ όλο τον κόσμο, που έρχονταν στην Πάρο ειδικά για αυτό το σκοπό.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα χρήματα για την αγορά των οικοδομικών υλικών, συγκεντρώθηκαν από δωρεές ιδιωτών φίλων του Συλλόγου και από τις εταιρίες χορηγούς των νέων εγκαταστάσεων που ήταν : η MAKRO CASH & CARRY, η RSPCA international, η GAWF, η PSYCHOTRONICS MEDICAL, η ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., το Υπουργείο Γεωργίας και ο Δήμος της Πάρου.
Πατήστε εδώ για ολοκληρωμένο προφίλ!