Επισκεφθείτε:

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2008

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης – www.herrco.gr Η ανακύκλωση αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, ουσιαστικό δείκτη πολιτισμού για μια χώρα, καθώς και σημαντική απόδειξη για την προστασία του περιβάλλοντος. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η ανακύκλωση και η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών των διαφόρων προϊόντων είναι κάτι που εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα πάλι, η ανακύκλωση στηριζόταν κυρίως στην πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα στη βιομηχανία που αναζητούσε πρώτη ύλη και σε μικρότερο βαθμό σε οργανωμένα προγράμματα της πολιτείας και των ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Το τοπίο αυτό άλλαξε το 2001, με την ψήφιση του νόμου 2939 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, που εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα μπήκε πια δυναμικά σε μια νέα φάση σχετική με την ανακύκλωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, σε μία φάση με σταθερά φιλόδοξους στόχους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: